Tuyên Quang hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ hai, 02/08/2021 09:14

Mặc dù địa bàn rộng, nhiều nơi đi lại khó khăn nhưng đến ngày hôm nay (31/7) cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành.

https://tuyenquangtv.vn/file/video/fb9e3a036ab59c2c016ac3618a0d3aec/072021/20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE.mp4

20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE.mp4

20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE-1.mp4

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top