Tuyên Quang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ ba, 17/12/2019 10:05

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải quyết TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng,... Người dân chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để thực hiện yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

20191218-l40.jpg

Tuyên Quang đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác cải cách TTHC. Toàn tỉnh hiện có 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Hiện tỉnh có 2 Trung tâm Hành chính công, 4 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Hệ thống một cửa điện tử được cài đặt và vận hành ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tổng số dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công - Một cửa điện tử của tỉnh là 2.682 thủ tục. Trong đó, mức độ 2 là 1.792 thủ tục, mức độ 3 là 818 thủ tục, mức độ 4 là 72 thủ tục. Việc vận hành một cửa điện tử đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh đạt 100% tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. 

Để cụ thể hỏa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục đang thực hiện tại 19/19 sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, người dân chủ yếu thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của ngành dọc như: Lĩnh vực cấp giấy chứng minh thư nhân dân, xử phạt vi phạm hành chính của ngành Công an; thu BHXH, BHYT, chi trả lương hưu của ngành Bảo hiểm xã hội; thu thuế hộ kinh doanh của ngành Thuế, thu tiền điện của điện lực. Đối với các ngành thuộc tỉnh, đã bước đầu thực hiện ở một số sở, ngành, như chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp giấy phép lái xe của ngành Giao thông Vận tải; cấp phiếu lý lịch tư pháp của ngành Tư pháp,… Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện tỉnh thực hiện (thực hiện thí điểm tại các huyện Sơn Dương, Na Hang, Hàm Yên). Đến nay, huyện Hàm Yên đã thực hiện chuyển bộ phận “Một cửa” huyện sang trụ sở Bưu điện huyện. Việc chuyển địa điểm tiếp nhận, trả kết quả TTHC trên bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ nét, nhận được sự hài lòng của người dân.
 
Mặt khác, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành chuẩn hóa TTHC và danh mục TTHC được gần 2.000 thủ tục, đồng thời công bố công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích... Tỉnh hiện có 42/42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 theo quy định. 
 
Để cải cách và đổi mới hơn nữa nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh, giữa tháng 9, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến qua dịch vụ Bưu chính công ích; các dịch vụ Tài chính bưu chính như: Chi trả các chế độ lương hưu, BHXH, bảo trợ xã hội, người có công, các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân… Đồng thời, phối hợp xây dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thông qua mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã. 
 
Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã công bố hầu hết danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, toàn tỉnh có 1.797 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, cấp tỉnh có 1.354 thủ tục, cấp huyện có 312 thủ tục và cấp xã có 131 thủ tục.
 
Theo đại diện Sở Giao thông - Vận tải, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện giúp sở tránh được tình trạng quá tải khi công dân đến nhận kết quả, nhất là trong việc chuyển trả giấy phép lái xe. Thay vì công dân di chuyển quãng đường dài từ các huyện đến bộ phận một cửa của sở ít nhất 2 lần (làm thủ tục đổi và nhận), nay công dân chỉ cần đến làm thủ tục cấp đổi ngay tại bưu điện trung tâm huyện…
 
Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã công khai danh mục 44 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực do đơn vị quản lý thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, lĩnh vực báo chí gồm 7 thủ tục, lĩnh vực xuất bản 15 thủ tục, lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 thủ tục; lĩnh vực bưu chính 6 thủ tục; lĩnh vực viễn thông và internet 1 thủ tục. 
 
Toàn tỉnh hiện có 134 điểm phục vụ các dịch vụ bưu chính, trong đó có 109 điểm bưu điện văn hóa xã và 25 bưu cục. Đây là thuận lợi trong việc phối hợp tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa. Hiện tất cả các sở, ngành đều đã công bố danh mục thủ tục thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Bưu điện tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo thực hiện an toàn, kịp thời, chính xác mọi thủ tục, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa của việc hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đến toàn thể nhân dân. Đây cũng là cơ sở để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức độ 4, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, người dân. 
 
 
Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 958 TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân trên 30%. Trong đó một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định như: Đấu thầu cấp huyện giảm từ 50% - 83%; tư pháp giảm từ 40% - 77%; tài nguyên và môi trường giảm từ 30% - 59,3%; đầu tư kinh doanh giảm từ 30% - 50%... Bên cạnh việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thì các cơ quan, đơn vị thực hiện 72 TTHC được đơn giản hóa thủ tục thành phần. 
 
Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top