Tuyên Quang đảm bảo an toàn thông tin cho thư viện số

Thứ tư, 08/12/2021 19:06

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là một trong những tiêu chí được đề ra trong Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Ngày 25/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 205, triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

20211208-pg4.jpg

Theo Cổng thông tin điện tử tuyenquang.gov.vn đăng tải, việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện nhằm ứng dụng mạnh mẽ CNTT, nhất là công nghệ số, nâng cao năng lực hoạt động của thư viện từ tỉnh đến cơ sở và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại.

Để hoàn thành các mục tiêu, bản kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; và cả đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Vấn đề an toàn thông tin đang được các địa phương quan tâm hơn. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đang triển khai Kế hoạch số 204 về việc phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022, trong đó không quên vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tuyên Quang hướng đến hoàn thành các mục tiêu cụ thể, bao gồm tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 80% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được giám sát và bảo vệ theo mô hình 4 lớp.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top