Tuyên giáo Quảng Trị tích cực chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025

Thứ năm, 20/01/2022 14:52

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 19/1 cho biết, đã ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

3f5chuyen-doi-so.jpg

 Tỉnh Quảng Trị đang có những chiến lược chuyển đổi số trong đó có ngành Tuyên giáo của Đảng (Ảnh minh họa, nguồn: doanhnghiepvn.vn)

Theo đó, tăng cường triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác; tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nội bộ Ban, nội bộ ngành Tuyên giáo với các cơ quan, đơn vị trong khối Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Yêu cầu của việc chuyển đổi số phải xác định mục tiêu, cách làm, lộ trình phù hợp, gắn việc chuyển đổi số của cơ quan, của Ngành với thực hiện xã hội số, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo. Thực hiện bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo các quy định hiện hành.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định mục tiêu trong năm 2021, duy trì các nội dung đã thực hiện; ban hành các văn bản triển khai thực hiện chuyển đổi số; từ năm 2022 đến năm 2025: Hoàn thành cơ bản việc ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kế hoạch cũng xác định nội dung chuyển đổi số chung của Ban và nội dung chuyển đổi số trong từng lĩnh vực như: Công tác báo cáo viên; Tuyên truyền, Đối ngoại và thông tin đối ngoại; Văn hóa - Văn nghệ, Tổng hợp, hành chính văn thư, lý luận chính trị, lịch sử Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; công tác điều tra dư luận xã hội; quản lý báo chí và công tác Khoa giáo.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

 

Theo: dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top