Tuyến cáp AAG được khôi phục hoàn toàn, AAE-1 lại gặp sự cố

Thứ năm, 04/06/2020 13:45

T ậ p đ o à n VNPT cho bi ế t, l ú c 7h20 h ô m nay (4-6), tuy ế n c á p AAG (Asia America Gateway) đ ã đượ c s ử a ch ữ a xong, 100% l ư u l ượ ng tr ê n tuy ế n c á p đ ã đượ c kh ô i ph ụ c ho à n to à n.

20200604-Nam-7.jpg
Ảnh minh họa: Internet
 
Tuyến cáp AAG S1H xy ra s c vào ngày 14-5 dn ti mt hoàn toàn dung lượng đi quc tế (trong đó VNPT b mt 1140G/1140G) trên tuyến cáp quang bin AAG. Đến ngày 28-5, các đối tác quc tếđã thc hin sa tuyến cáp này.
 
Theo d kiến ban đầu, phân đon AAG vào Vit Nam sđược sa cha xong trước ngày 2-6. Tuy nhiên, trong quá trình sa cha, đối tác quc tế phát hin đim đứt mi nên thi hn hoàn thành vic sa cha đã lùi li.
 
Trong thi gian xy ra s c vi tuyến cáp AAG, Tp đoàn VNPT đãđiu chnh định tuyến và cân ti, ti ưu lưu lượng, do đó, cht lượng dch v cho khách hàng vn được bo đảm.
 
Đáng chúý, tuyến cáp AAG va được phc hi thì tuyến cáp quang bin quc tế AAE-1 (Asia Africa Europe 1) li được xác nhn gp s c vào 21h ngày 3-6 trên nhánh S1H hướng kết ni đi Hong Kong (Trung Quc). 
 
Nguyên nhân ca s cđang được xác định. Tuy nhiên, các nhà mng đã lên phương án định tuyến lưu lượng sang các hướng cáp bin vàđất lin khác để bo đảm cht lượng kết ni internet t Vit Nam đi quc tế cho người dùng.
 
Thanh Hà (HNM)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top