Tuổi trẻ Thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ chuyển đổi số

Thứ ba, 13/12/2022 17:02

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Thành phố Quảng Ngãi đang tích cực hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh ở Quảng Ngãi.

133138146185917931-Anh3-.png

Ông Nguyễn Thành Lân đến Bộ phận một cửa UBND phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi để làm khai sinh cho cháu. Được Đoàn viên hướng dẫn cài đặt và thực hiện đăng kí ngay trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Nhanh gọn và thuận lợi.

Ông Nguyễn Thành Lân, Tổ 3, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi cho biết: Trước đây thì 3 ngày nhưng giờ trong ngày là nhận hồ sơ trả cho công dân. Rất là thuận lợi vì ít tốn thời gian đi lại và khỏi phải chờ đợi.

UBND phường Chánh Lộ đã lắp đặt một máy tính có kết nối mạng để giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, Đoàn phường bố trí lực lượng tại Bộ phận một cửa. Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, thực hiện các thủ tục qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Chị Đỗ Thị Hồng Linh, Đoàn phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi cho biết: Phối hợp cùng bộ phận tư pháp dành ra 2 ngày hướng dẫn, hỗ trợ người dân tải app. Khai báo, điền thông tin thực hiện tra cứu thông tin trực tuyến dễ dàng, đỡ mất thời gian.
 
Thành phố Quảng Ngãi đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. Trong năm 2022, đã công khai 48 thủ tục hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố trên Trang thông tin điện tử thành phố. Triển khai thực hiện tốt 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.
 Đoàn viên, thanh niên, một trong những lực lượng đi đầu trong quá trình chuyển đổi số của thành phố. Tham gia tích cực vào các tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Thành Đoàn cũng đã huy động và bố trí lực lượng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để hỗ trợ người dân.

Chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn xã Tịnh Long, Tp. Quảng Ngãi cho biết: Được sự huy động của Thành đoàn, lên đây hỗ trợ người dân lập tài khoản, hướng dẫn các thủ tục để đăng kí kinh doanh hoặc đăng ký dịch vụ.

Năm 2023, nhiều kế hoạch cho việc hỗ trợ chuyển đổi số của tuổi trẻ Tp. Quảng Ngãi như: Phát động phong trào “Tuổi trẻ thành phố Quảng Ngãi xung kích trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ” và cao điểm 45 ngày đêm nhập liệu hộ tịch. Tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Cập nhật kiến thức chuyển đổi số. Triển khai hiệu quả mô hình “Đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn Nhân dân tải, đăng ký và thực hiện các dịch vụ trên app dịch vụ công Quảng Ngãi”.

Chị Nguyễn Thị Minh Thương, Bí thư Thành Đoàn Quảng Ngãi cho biết: Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng ít nhất 1 mô hình nâng cao năng lực số cho Đoàn viên, thanh niên, hội viên. Vận động sử dụng các app dịch vụ, nhất là các app chuyển tiền, hạn chế sử dụng tiền mặt, thanh toán tiền trực tuyến.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành Đoàn Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuổi trẻ Tp. Quảng Ngãi đặt mục tiêu 100% Đoàn cấp cơ sở tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Xây dựng Đoàn, Hội trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top