Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

27/11/2022 13:54 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3824/UBND-KSTTHC về triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


20221207-m08.png

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các cơ quan truyền thông của thành phố tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng công chứng; UBND các xã, phường, thị trấn việc thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Văn bản số 5438/VPCP-KSTTHC ngày 6-7-2020 của Văn phòng Chính phủ.

 

Thúy Nga

(Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Lượt truy cập: 913

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)