Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/03/2021

TIN TỨC

Thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

17/03/2020 08:41 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khai trương Hệ thống thông tin báo cáo diễn ra vào ngày 13/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ dừng lại ở những kết quả đã làm được mà cần phải thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.


Sau 3 tháng đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa phương.Hệ thống đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng nhờ hạn chế tiếp xúc, giao dịch trực tiếp giữa cán bộ công chức và người làm thủ tục.
 
Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành, địa phương như các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, An Giang, Khánh Hòa, Yên Bái, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank...
 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Theo đó, phải đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, không chỉ dừng lại ở những kết quả đã làm được, mà cần phải thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp nhận, giải quyết đúng tiến độ, chất lượng đối với các dịch vụ công đã tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời, thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ. Tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chưa hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành kết nối ngay trong tháng 3/2020.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020.
 
Ngoài ra, Chính phủ phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Bảo đảm sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sớm triển khai hệ thống giám sát về Chính phủ điện tử để thu thập, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với từng địa phương, từng ngành. Phải có được số liệu cụ thể để biết được nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt và mức độ hiệu quả của dịch vụ.
 
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cần được cập nhật đầy đủ, thể hiện qua thông tin dữ liệu, đồ thị, hình ảnh minh họa, phải rất trực quan, sinh động, thể hiện những vấn đề kinh tế-xã hội “nóng” cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo./.
 

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 195

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)