Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

TIN TỨC

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

05/12/2018 14:59 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

“Cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của thành phố để người dân biết, hiểu và thực hiện, góp phần vào công cuộc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính của thành phố”.
 


20181220-m11.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn: “Đẩy mạnh PBGDPL cho người dân ở cơ sở và đối tượng đặc thù, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội
 
Đây là nội dung được Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác PBGDPL vừa diễn ra.
 
Thời gian qua việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được Hà Nội chú trọng triển khai với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức. Từ tháng 8/2018, Hà Nội đã triển khai dịch vụ công mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch. Tuy nhiên, qua theo dõi, số lượt yêu cầu thực hiện dịch vụ công mức độ 4 còn ít. Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, phần lớn người dân còn chưa biết đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố để sử dụng. Do đó, công tác tuyên truyền PBGDPL cần chú trọng đến vấn đề này, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp cho người dân biết và sử dụng…/.

Nguồn: phapluatxahoi.vn

Lượt truy cập: 1729

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)