Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

TIN TỨC

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

24/02/2017 20:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/2/2017, Trung tâm Thông tin đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng về tiến độ xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử. Tham gia buổi báo cáo còn có đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông…


20170214-nhung1.jpg
 
Tại buổi báo cáo, đại diện Trung tâm thông tin đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ về quá trình triển khai; cũng như khó khăn, vướng mắc khi xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử và cách làm của đơn vị.
 
Theo báo cáo, yêu cầu chung đối với Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử thể hiện các đặc điểm, tính chất của một kiến trúc tổng thể, và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản Việt Nam phiên bản 1.0. Đồng thời, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử cung cấp phương pháp, công cụ cho phép triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế và từ các chủ trương, chính sách của Chính phủ đơn giản, thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Kiến trúc phải có tính trực quan, minh họa cao, có tính linh hoạt, thích ứng cao, cho phép điều chỉnh các thành phần của Kiến trúc và thứ tự triển khai để đáp ứng các yêu cầu, ràng buộc phát sinh.
 
Mục tiêu của Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử hướng tới tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử; Bảo đảm linh hoạt và khả năng đáp ứng đối với các thay đổi; Hỗ trợ xác định mức độ phát triển cơ quan điện tử; Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, và dịch vụ công trực tuyến; Hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ…
 
Nguyên tắc phát triển Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử là chuyển dần từ xây dựng các ứng dụng độc lập trong mỗi lĩnh vực sang các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, nằm trong thiết kế tổng thể, có khả năng dùng chung, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các ứng dụng khác. Ưu tiên công nghệ nền tảng ứng dụng Web (đặc biệt là ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp), đi theo xu hướng phát triển mạng Internet, thiết bị di động và điện toán đám mây; An toàn thông tin được tích hợp vào tất cả thành phần, lớp của Kiến trúc…
 
Sau khi nghe đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Trung tâm Thông tin cần đổi mới công tác xây dựng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ,  sớm ban hành Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử phiên bản đầu tiên vào cuối Quý II/2017.

Vũ Nhung

Lượt truy cập: 1249

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)