TT-Huế: Thực hiện mô hình thí điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 12/10/2023 05:36

Thừa Thiên Huế thực hiện mô hình thí điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

a42.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy và khơi dậy tiềm năng tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, làng nghề, ẩm thực, văn hóa đa dạng. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ của các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế, định hướng du lịch của từng địa phương.

Sở NNPTNT tỉnh cũng được giao chủ trì thực hiện mô hình thí điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Trong đó, tập trung triển khai các nội dung: Xây dựng thiết kế tổng thể, cảnh quan mô hình du lịch nông thôn; nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông nghiệp, nông thôn; chủ động bố trí, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với kế hoạch đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình/dự án khác trên địa bàn.

Các địa phương ở tỉnh được giao chủ động rà soát, lựa chọn và xây dựng dự án/kế hoạch xây dựng mô hình phù hợp với mục tiêu của chương trình phát triển du lịch nông thôn và lợi thế của địa phương; huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cộng đồng và lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án để thực hiện hiệu quả các mô hình theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu thực hiện công tác truyền thông, thay đổi tư duy về vai trò, cách làm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phải đặt cộng đồng là trung tâm, lấy cộng đồng là nền tảng để xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đồng thời tạo sự lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương. 

 

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top