Truyền thông sâu rộng tới người lao động sứ mệnh chuyển đổi số

Thứ năm, 09/01/2020 08:05

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Phan Tâm yêu cầu Công đoàn Ngành phải ý thức sâu sắc và truyền thông sâu rộng tới mọi cán bộ, người lao động trong toàn Ngành hiểu rõ về sứ mệnh của Ngành trong năm 2020 là chuyển đổi số.

Ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Công đoàn TTTT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
20200109-m10.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm nhấn mạnh: Năm 2019, với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam”, và phương châm hành động “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, toàn Ngành TTTT đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, như tổng doanh thu toàn Ngành dự kiến đạt gần 135 tỷ USD, tăng 8,8%, so với năm 2018; nộp ngân sách 99.820 tỷ đồng (hơn 43 tỷ USD), tăng 23,4% so với năm 2018.
 
Lĩnh vực báo chí, truyền thông đã phán ánh trung thực hơn dòng chảy chính của xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin của xã hội. Các chỉ số thuộc các lĩnh vực của Ngành hầu hết được các tổ chức quốc tế độc lập, có uy tín đánh giá cao, thăng hạng. Viễn thông tăng từ 108 lên 81, Bưu chính từ 50 lên 45, ứng dụng CNTT trong bộ chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) 4.0 tăng từ 95 lên 41. Lĩnh vực an toàn thông tin tăng hạng từ 100 lên 41.
 
Năm 2020, Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện viễn thông lớn nhất trên thế giới với tên gọi mới Hội nghị và Triển lãm Thế giới Số, với sự tham gia của trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện sẽ góp phần khẳng định vị thế của đất nước, thể hiện ngành TTTT Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực tham gia trách nhiệm trong cộng đồng Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT-CNTT) quốc tế.
 
Năm 2020 là năm khởi đầu chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Ngành TTTT là ngành đóng vai trò hạ tầng nền tảng để mọi ngành, lĩnh vực triển khai tiến tới chuyển đổi số. Năm 2020, Việt Nam sẽ có 5G, thiết bị 5G do Việt Nam thiết kế sản xuất, triển khai thương mại 5G cùng với thế giới.
 
Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu Công đoàn Ngành phải ý thức sâu sắc và truyền thông sâu rộng tới mọi cán bộ, người lao động trong toàn Ngành hiểu rõ về sứ mệnh của mình.
 
Trong năm 2020, Công đoàn TTTT Việt Nam cần tập trung bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ TTTT đã đề ra cho Ngành để tổ chức các phong trào thi đua trong các công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, gắn với chủ đề năm 2020 “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề ra và chỉ đạo thực hiện.
 
Thứ trưởng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức công đoàn cơ sở, tiếp tục phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.
 
Tiếp theo, Công đoàn Ngành thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của CBCNV, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả trên tinh thần “sâu sát cơ sở, tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở” để đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
Công đoàn cũng tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý những nội dung liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân, viên chức, người lao động…
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn các cấp cần được chú trọng, bảo đảm có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới ngày càng cao.
 
Công đoàn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Công đoàn tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn TTTT, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ cho sát sự biến chuyển của thực tiễn của Ngành và của đất nước.
 
Cuối cùng, Thứ trưởng nhấn mạnh các tổ chức toàn Ngành sẽ tổ chức đại hội các cấp để tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời năm 2020 cũng có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Ngành, Công đoàn Ngành cần sớm có chương trình, kế hoạch tổ chức các sự kiện, phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi để đẩy mạnh tinh thần lao động hăng say đổi mới sáng tạo trong toàn Ngành, động viên đội ngũ CBCNV đoàn viên, người lao động tự hào về truyền thống, đoàn kết cùng nhau cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Ngành, đất nước.
 
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Dũng, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn đã trao đổi những thách thức đối với Tổng liên đoàn, các cấp công đoàn, các cán bộ công đoàn khi tham gia Hiệp định CPTPP.
 
"Chúng ta phải chấp nhận trong tương lai gần, tổ chức công đoàn phải cạnh tranh với tổ chức đại diện người lao động. Chúng ta phải nhìn thẳng và đón nhận việc này để đổi mới phương thức hoạt động, cạnh tranh, thu hút đoàn viên".
 
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được giao nhiệm vụ xây dựng đề án đổi mới tổ chức trong tình hình mới và trình Bộ Chính trị. Đây là đề án tổng thể, đổi mới hoạt động và đổi mới phải bắt đầu từ công đoàn cơ sở, đảm bảo hoạt động theo tôn chỉ của tổ chức công đoàn là bảo vệ người lao động.
 
Tổ chức công đoàn phải thúc đẩy được sự phát triển của doanh nghiệp (DN), đào tạo đội ngũ công đoàn có tri thức để tập hợp người lao động có tay nghề. Đây là việc sống còn của tổ chức công đoàn.
 
20200109-m12.jpg
 
20200109-m13.jpg
 
20200109-m14.jpg
 
20200109-m15.jpg
 
Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn TTTT Việt Nam
 
Một số kết quả nổi bật trong công tác Công đoàn 2019
 
Cũng tại Hội nghị, phát biểu tại Hội nghị, ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTT Việt Nam cho biết: Trong năm qua, Công đoàn TTTT Việt Nam đã triển khai các nội dung, chương trình hoạt động công đoàn, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đến các công đoàn trực thuộc.
 
20200109-m16.jpg
 
Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTT Việt Nam
 
Công đoàn cùng chuyên môn phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2019 vượt chỉ tiêu đề ra, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên…
 
Năm 2019, Công đoàn Ngành đã hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai sâu rộng tới đoàn viên công đoàn về lợi ích thụ hưởng thông qua các văn bản ký kết hợp tác giữa các đối tác và Tổng LĐLĐ Việt Nam, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, 100% công đoàn cơ sở đã triển khai đến đoàn viên, người lao động được biết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên.
 
Các cấp công đoàn tăng cường, chủ động đối thoại với người sử dụng lao động để thỏa thuận những lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động, quan tâm thăm hỏi, trợ cấp người lao động khó khăn.
 
Kết quả tính đến ngày 10/11/2019 có 203/213 DN nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 95,3%; 100% DN có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có trên 74% thỏa ước lao động tập thể được phân loại đạt chất lượng loại B trở lên.
 
Triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn Ngành và các công đoàn trực thuộc đã triển khai các thỏa thuận đã ký kết của Tổng Liên đoàn về hợp tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội (HANOTOURS), sơ kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn TTTT với Bệnh viện Bưu điện và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện. Tổng số đoàn viên và người lao động được thụ hưởng từ các chương trình đã ký kết là 77.438 lượt người với số tiền hàng chục tỷ đồng.
 
Các đơn vị lớn trong Ngành như VNPT, VNPost, Mobifone... đã có các thỏa thuận hợp tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên” đem lại nhiều lợi ích cho không chỉ đoàn viên trong Ngành mà còn cho đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam.
 
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, Công đoàn TTTT chuẩn bị điều kiện và tổ chức đoàn cán bộ Công đoàn TTTT trực tiếp đi thăm hỏi gia đình CBCNVC, lao động gặp khó khăn, bị bệnh nặng, thăm động viên CBCNV làm nhiệm vụ trực tết tại 10 đơn vị trong Ngành, đồng thời ủy quyền cho các công đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi 755 gia đình CBCNVC, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng tại các đơn vị với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.
 
Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, “Tháng hành động vì người nghèo”, Công đoàn TTTT đã phối hợp với Bộ TTTT tổ chức đoàn công tác thăm và tặng quà trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; Phối hợp tổ chức Lễ phát động nhắn tin ủng hộ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019".
 
Công đoàn Ngành đã tổ chức thăm hỏi và ủy quyền thăm hỏi các gia đình CBCNV, người lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng, tặng quà cho công nhân nghèo Khu công nghiệp các tỉnh, hỗ trợ sửa chữa, trao tặng 11 mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm… với  số tiền 13.250 tỷ đồng./.
Lan Phương (http://ictvietnam.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top