Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên bằng tiếng Việt: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Tên giao dịch quốc tế là: Informationand Communication Public Management Intitute

Viết tắt: ICI.

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37665959 – Fax: 024.37668994

daotao01.png

Website: http://ics.edu.vn

Hiệu trưởng:

Ông Đinh Đức Thiện

Điện thoại: 024.37666969 (số máy lẻ 106)

daotao02.png

Phó Hiệu trưởng: 

- Ông Nguyễn Văn Long

Điện thoại: 024.37669598 (số máy lẻ 107)

daotao03.png

- Ông Lê Ngọc Bảo

Điện thoại:  0243.2242303 (số máy lẻ: 105)

daotao04.png

- Ông Trần Minh

daotao05.png

Phòng Tổ chức, Hành chính:

- Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phạm Hải Tâm

ĐT: 024.37665959 (101)

daotao06.png

Phó Trưởng phòng: Đoàn Hoàng Tùng

ĐT: 024.37665959 (101)

daotao07.png

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thảo

ĐT: 024.37665959 (101)

daotao08.png

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế:

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Nguyễn Thị Bích Thủy

ĐT: 024.37665959 (102)

daotao09.png

Phòng Kế hoạch, Tài chính:

Kế toán trưởng: Phan Thị Lệ Thu

ĐT: 024.37665959 (104)

daotao10.png

Phòng Ứng dụng công nghệ số:

- Trưởng phòng: Trần Tuấn Ngọc

ĐT: 024.37665959 (112)

daotao11.png

- Phó Trưởng phòng: Hà Thị Huê

ĐT: 024.37665959 (112)

daotao12.png

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo:

- Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phạm Thị Huyền Trang

ĐT: 024.37665959 (105)

daotao13.png

- Phó Trưởng phòng: Lê Tiến Dũng

ĐT: 024.37665959 (105)

daotao14.png

Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành:

- Phó Trưởng khoa Phụ trách: Nguyễn Thị Thu Trang

ĐT: 024.37665959 (103)

daotao15.png

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Trọng Đại

ĐT: 024.37665959 (103)

daotao16.png

Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

- Phó Trưởng đại diện Phụ trách: Lê Kiên Cường

ĐT: 024.37665959 (115)

daotao17.png

- Phó Trưởng đại diện: Lê Thị Quý

ĐT: 024.37665959 (115)

daotao18.png

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông hoạt động theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1513/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top