Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông

Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Nhà trường thực hiện các chức năng cơ bản: Đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nhằm tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức, thành thạo kỹ năng, có thái độ làm việc tích cực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Website: http://vcic.edu.vn

Email: caodangthongtintruyenthong@gmail.com

Hiệu trưởng:

Ông Trần Văn Sơn

ĐT: 024.3834.9306

Email: tvson@mic.gov.vn

Phó Hiệu trưởng:

Ông Lưu Đình Quyết

ĐT: 024.3763.8660

Email: ldquyet@mic.gov.vn

Phó Hiệu trưởng:

Ông Vũ Kết Đoàn

ĐT: 024.3227.2732

Email: vkdoan@mic.gov.vn

Các phòng ban chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phó trưởng phòng: Đỗ Đức Cương

Email: ddcuong@mic.gov.vn

ĐT: 024.3765.5216

Chuyên viên hành chính tổng hợp - Thân Thị Thu

ĐT: 024.3764.4489

Email: thutt@mic.gov.vn

Văn phòng, thư ký - Nguyễn Thị Thanh Hiền

ĐT: 024.3764.4489

Email: vanthucaodangtttt@mic.gov.vn

Nhân viên Hành chính tổng hợp - Lê Thị Thu Hiền

ĐT: 024.3764.4489

Email: lethuhien@mic.gov.vn

Nguyễn Văn Biên - Tổ trưởng Tổ Quản lý KTX

ĐT: 024.37860263

Email: nvbien@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng - Nguyễn Hòa Bình

ĐT: 024.3227.2745

Email: nhbinh@mic.gov.vn

Chuyên viên - Đặng Việt Đức

Email: dvduc@mic.gov.vn

ĐT: 024.3765.5219

Trưởng phòng - Nguyễn Thị Phong Lan

ĐT: 024.6656.3131

Email: nplan@mic.gov.vn

Các khoa đào tạo:

Khoa Khoa học đại cương; Khoa Công nghệ In Khoa Công nghệ thông tin.

Phó Trưởng Khoa - Nguyễn Thị Cẩm Hà

ĐT: 024.8587.6965

Email: ntcha@mic.gov.vn

Phụ trách Khoa - Phan Hữu Tâm

ĐT: 024.856.6962

Email: tamph@mic.gov.vn

Giảng viên - Phạm Thị Minh Thư

ĐT: 024.856.6962

Email: ptmthu@mic.gov.vn

Phó Trưởng Khoa - Nguyễn Xuân Tình

ĐT: 0977.905.550

Email: nxtinh@mic.gov.vn

Giảng viên CNTT - Nguyễn Thế Thành

Email: thanhnt@mic.gov.vn

Các khoa có bộ môn trực thuộc, xưởng thực hành, xưởng sản xuất thực nghiệm, phòng thí nghiệm, trung tâm thông tin thư viện.

Đoàn TNCSHCM

Bí thư Đoàn trường - Tô Thị Thu Thuỷ

ĐT: 024.8587.6965

Email: thuy.ttt@mic.gov.vn

Cơ sở phục vụ đào tạo:

Trung tâm tư vấn tuyển sinh và liên kết đào tạo.

Phụ trách Trung tâm - Lưu Thị Khuyên

ĐT: 024.3837.4970

Email: ltkhuyen@mic.gov.vn

Hội đồng khoa học và đào tạo; các Hội đồng tư vấn, Hội đồng giúp việc do Hiệu trưởng quyết định thành lập

Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông hoạt động theo Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp In nay là Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top