Trung tâm Thông tin triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ sáu, 29/12/2017 14:22

Sáng 29/12, tại trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Thông tin.

20171229-l2.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo năm 2017, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Trung tâm Thông tin là đơn vị chuyên trách CNTT đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành Xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ TT&TT – Phiên bản 1.0; Quản trị các phần mềm dùng chung (thực hiện quy hoạch lại hệ thống email, thay đổi dải IP và chuyển đổi sang hệ thống email lớn; hoàn thành triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản điều hành trên nền web, chính thức đưa vào áp dụng tại Bộ từ 1/1/2018); đảm nhiệm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và Giám đốc CNTT của Bộ, tổ chức các buổi báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT, Cục Tần số… để từ đó xây dựng báo cáo đánh giá ATTT, hiện trạng chia sẻ dùng chung hệ thống máy chủ của Bộ, đề xuất phương án quản lý, khai thác, vận hành báo cáo lãnh đạo Bộ; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng 5 Quyết định, Quy chế trình Bộ trưởng ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác ứng dụng CNTT của Bộ.
 
Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin đã đẩy mạnh triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh của hệ thống: Thực hiện cài đặt hệ thống diệt virus cho máy chủ; trang bị các thiết bị bảo mật, tường lửa, hệ thống thư rác; phối hợp với VNCERT cài đặt hệ thống cảnh báo tấn công cho hệ thống máy chủ của Cổng TTĐT Bộ TT&TT, phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức diễn tập phòng chống tấn công, ứng cứu khi xảy ra sự cố về an toàn an ninh thông tin; phổ biến Quy chế ATTT cho các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ; Hoàn thành cải tạo, quy hoạch hệ thống hạ tầng CNTT thuộc Bộ. Thực hiện quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lõi, tăng băng thông kết nối Internet lên 1.300Mbps tại 18 Nguyễn Du; chuyển đổi máy chủ các hệ thống thông tin dùng chung sang chế độ hiệu năng cao; thực hiện quy hoạch, tối ưu hóa các vị trí đặt trang thiết bị, hệ thống dây cáp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ; Triển khai kiểm tra, thử nghiệm hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ. Quản lý, vận hành hệ thống giao ban đa phương tiện của Bộ phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến của Bộ tại 4 điểm cầu gồm: 18 Nguyễn Du; 115 Trần Duy Hưng, Đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh…
 
Từ những kết quả nêu trên đã góp phần vào kết quả cải cách hành chính của Bộ. Cụ thể, xếp thứ 4 về chỉ số ICT Index, xếp thứ 2 về hiện đại hóa hành chính (Par-Index), xếp thứ 2 về chỉ số Trang/Cổng TTĐT và xếp thứ 4 về mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; xếp thứ 7 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đánh giá mức độ ứng dụng CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ).
 
Bên cạnh việc thực hiện chức năng đơn vị chuyên trách CNTT, Trung tâm Thông tin còn thực hiện tốt chức năng quản lý thống nhất thông tin, tư liệu về các hoạt động của Bộ. Trung tâm đã duy trì thực hiện tốt công tác tổng hợp thông tin hàng ngày, hàng tuần báo cáo lãnh đạo Bộ; tổ chức tốt các cuộc họp giao ban báo chí Ngành theo định kỳ, góp phần vào kết quả công tác quản lý, điều hành chung của lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực thông tin…
 
Vận hành có hiệu quả Cổng TTĐT của Bộ, cập nhật, đăng tải tin tức hoạt động của Bộ trong vòng 2 giờ sau khi sự kiện liên quan kết thúc và được cơ quan quản lý báo chí và bạn đọc đánh giá, ghi nhận. Trong năm 2017 đã có 2.665.164 lượt truy cập page view (lượt xem trang), 177 triệu lượt request (lượt gửi thông tin yêu cầu đến Cổng) tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, phần tin tức sự kiện cập nhật 2.611 tin, bài; 76 videoclips, 17 album ảnh; phần tin tức tiếng Anh cập nhật 408 tin, bài; đăng tải 170 văn bản pháp luật và 40 dự thảo văn bản…
 
20171229-l1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, báo cáo của Trung tâm Thông tin cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc bảo đảm các hoạt động của hệ thống quản lý văn bản điều hành, wifi, thư điện tử đôi lúc còn chưa ổn định; thiếu các bài viết chuyên sâu, các bài viết mang tính định hướng, giải đáp các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; chưa phát huy hết vai trò tổ chức, quản lý thống nhất thông tin và tư liệu về họat động của Bộ; nhiều thông tin nóng chưa được các đơn vị cung cấp kịp thời…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm Thông tin đã quản trị tốt hệ thống hạ tầng CNTT, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lõi, tăng băng thông kết nối Internet, chuyển đổi máy chủ các hệ thống thông tin dùng chung sang chế độ hiệu năng cao; tích cực, chủ động xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử trình Bộ trưởng phê duyệt; Cải cách hành chính, các chỉ số ICT Index, hiện đại hóa hành chính (Par-Index), ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến rõ nét so với năm 2016; tập trung triển khai làm một số ấn phẩm truyền thông có hiệu quả (Phim Tổng kết Bộ, Phim phục vụ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 21 tại Lào Cai, Phim phổ biến Quy chế ATTT...)
 
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin trong năm 2018 và đề nghị phải tập trung thực hiện khối lượng công việc rất lớn do lãnh đạo Bộ TT&TT giao cho. Do vậy, Trung tâm cần bám sát kế hoạch của Bộ để tập trung làm tốt công tác xây dựng kế hoạch của đơn vị sát với thực tiễn, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực thông tin, ứng dụng CNTT - nhất là khi Bộ trưởng ký ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; Cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai và quản lý các phần mềm dùng chung gắn chặt với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, tạo nền tảng phát triển và hoàn thiện Bộ TT&TT điện tử; Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng hệ thống văn bản điện tử kết hợp với sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước; tiếp tục rà soát việc triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị được giao và xây dựng báo cáo đánh giá ATTT và hiện trạng chia sẻ dùng chung hệ thống máy chủ của Bộ; Nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng TTĐT, nghiên cứu mở rộng chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT; Cải tạo, nâng cấp đường truyền, bảo đảm ATTT cho hệ thống thông tin của Bộ; phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT đối với các nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại Bộ; Đặc biệt, Trung tâm Thông tin cần phối hợp tập trung tổ chức tốt đợt thi tuyển viên chức trong năm 2018 theo tinh thần công khai, minh bạch, đúng pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị…
 
Nhân dịp này, thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin, ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và các ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Bộ để đưa vào chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao cho trong năm 2018.
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top