Trung tâm Thông tin hãy viết một trang mới trong sự phát triển của mình!

Thứ tư, 01/02/2023 20:36

Phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin của Bộ, ngày 01/02/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mong muốn Trung tâm Thông tin hãy viết một trang mới trong sự phát triển của mình! Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng tại buổi làm việc.

20230102-ta7.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trung tâm Thông tin của Bộ có 2 chức năng khá khác nhau. Đó là Thông tin, tuyên truyền và Ứng dụng CNTT.

Về Thông tin, tuyên truyền.

Trung tâm Thông tin là cơ quan chuyên trách về truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Truyền thông là một chức năng của Bộ. Bộ tổ chức bộ máy riêng và có ngân sách riêng để làm việc này. Trước đến nay, Trung tâm Thông tin mới chỉ quan tâm đến Cổng thông tin của Bộ. Đây mới là một phần nhỏ của công tác truyền thông.

Nghề của Trung tâm Thông tin là làm truyền thông chính sách cho Bộ, dạy nghề này cho các đơn vị trong Bộ để cùng phối hợp làm, lập kế hoạch truyền thông cho Bộ, sử dụng các phương tiện truyền thông cho hiệu quả (nhắn tin, loa phường xã, mạng xã hội, trang Web, báo đài,...) rồi cầm nhịp chỉ đạo các đơn vị làm.

Trong số rất nhiều phương tiện truyền thông thì Trung tâm Thông tin sở hữu, vận hành một phương tiện là Cổng thông tin của Bộ. Còn các phương tiện khác thì Trung tâm Thông tin hoặc truyền thông tin đến họ, hoặc đặt hàng.

Một năm, Bộ nên dành bao nhiêu ngân sách cho truyền thông, đây cũng là nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tìm ra con số hợp lý.

Đo đạc hiệu quả truyền thông của Bộ là Trung tâm Thông tin. Trung tâm Thông tin có thể dùng bộ máy, nguồn lực của các đơn vị trong Bộ để làm việc này.

Trung tâm Thông tin phải tư duy tổng thể về công tác truyền thông của Bộ, làm mẫu cho các Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, phải đi học cái nghề này. Anh Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng giúp cho Trung tâm Thông tin việc này.

Thuận lợi của Trung tâm Thông tin là trong Bộ còn nhiều đơn vị khác nữa có chuyên môn về truyền thông. Việc tận dụng các nguồn lực này là quan trọng.

Nếu coi Cổng thông tin của Bộ là Cổng thông tin của Ngành thì mấy chục ngàn doanh nghiệp công nghệ số, hàng ngàn đơn vị sự nghiệp sẽ tham gia quảng cáo, đưa thông tin. Như vậy, mọi sự sẽ khác.

Về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT)

Trung tâm Thông tin là cơ quan chuyên trách về CNTT và Chuyển đổi số của Bộ TT&TT. Nó cũng giống như Cục CNTT hoặc Cục Chuyển đổi số của các Bộ, ngành. Điểm khác biệt có chăng là Bộ TT&TT có nhiều đơn vị khác nữa có chuyên môn về CNTT, chuyển đổi số, trong khi các Bộ, ngành khác chỉ có Cục CNTT hay Cục Chuyển đổi số.

Bộ vẫn phải có một cơ quan tổng chỉ huy về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Làm cái gì, ai đầu tư cái gì, ai vận hành khai thác cái gì, cái gì dùng chung, cái gì riêng, cái gì nền tảng số, cái gì ứng dụng riêng. Vẽ ra bức tranh này là việc đầu tiên, cũng là việc khó nhất. Nhưng việc này lại dễ vì có sự tham gia của nhiều đơn vị, chuyên gia trong và ngoài Bộ.

Cơ chế thực hiện, triển khai các hệ thống CNTT, chuyển đổi số cũng là việc của Trung tâm Thông tin.

Đánh giá hiệu quả của đầu tư cho CNTT, chuyển đổi số cũng phải là việc của Trung tâm Thông tin.

Làm mẫu về chuyển đổi số một Bộ. Đây là việc của Trung tâm Thông tin.

Trung tâm Thông tin của Bộ không có tên tuổi, lương lại thấp, khó tuyển người có chuyên môn cao về CNTT, chuyển đổi số. Vậy làm thế nào? Tận dụng việc Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp, làm tốt thì thu nhập sẽ khá lên. Biệt phái một thời gian cán bộ từ các Cục về Trung tâm Thông tin là khả thi. Nếu Trung tâm Thông tin xác định Bộ TT&TT đi đầu, làm mẫu cho các Bộ, ngành và địa phương thì các doanh nghiệp sẽ đua nhau làm cho Bộ để được giới thiệu. Vậy nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin có khi chỉ là đặt ra các bài toán mới, thách thức. Đặt ra bài toán thì không chỉ một mình Trung tâm Thông tin làm, mà còn có các đơn vị CNTT, chuyển đổi số của Bộ, Lãnh đạo Bộ tham gia.

Như vậy, Trung tâm Thông tin của Bộ là tương đương với 2 Cục của một Bộ. Nếu nghĩ như vậy thì cách làm sẽ khác và kết quả cũng sẽ khác.

Trung tâm Thông tin hãy viết một trang mới trong sự phát triển của mình!

Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top