Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thiết lập Fanpage về ngành Thông tin và Truyền thông trên Facebook

Thứ bảy, 18/02/2023 16:58

Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thiết lập fanpage chính thức về ngành Thông tin và Truyền thông trên Facebook, nhằm cung cấp những thông tin, bài viết chính thống mới nhất về các hoạt động của Bộ, của Ngành; những sự kiện do Bộ tổ chức; cũng như những thông tin cần thiết về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho người dân, doanh nghiệp. Fanpage có tên là “Thông tin Truyền thông”.

202300218-m100-fb.jpg

Tại Fanpage trên, người dùng có thể tiếp cận thông tin chính thống về các lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tiếp cận thông tin chỉ đạo, điều hành về phát triển ngành, lĩnh vực; các thông điệp của người đầu ngành Thông tin và Truyền thông; các chương trình, đề án ngành Thông tin và Truyền thông đang tập trung triển khai thực hiện như: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số,...

Đơn vị quản lý và vận hành Fanpage “Thông tin Truyền thông” là Trung tâm Thông tin. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất thông tin và tư liệu về hoạt động của Bộ; quản lý và phát triển Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn); là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Bộ.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top