Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng: Gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với việc triển khai công tác ngành TT&TT

Thứ tư, 03/02/2010 16:18

Trung tâm quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Tuy chỉ mới đi vào hoạt động được 01 năm, Trung tâm quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

img

Trung tâm có chức năng giúp Sở TT&TT thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Intemet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Intemet với các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet.

Trong năm 2009, Trung tâm đã tham mưu cho Sở TT&TT Lâm Đồng ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm; Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ - Quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị... Qua đó đã giúp cho Trung tâm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo đúng quy định và thực hành tiết kiệm, quản lý sử dụng tài sản được giao an toàn. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2010 đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong những tháng đầu năm 2009, Trung tâm đã phối hợp tốt với các phòng chuyên môn thuộc Sở và đơn vị thi công xây dựng Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1. Ngày 15/04/2009, Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ http://www.lamdong.gov.vn) chính thức đi vào hoạt động. Trong đó, Cổng TTĐT cung cấp các thông tin giới thiệu tổng quan về Lâm Đồng, bộ máy tổ chức của tất cả các Sở, ban, ngành và UBND của 12 huyện, thị, thành trong tỉnh; trang hướng dẫn các thủ tục hành chính (TTHC); tin tức - sự kiện; trang dành cho công dân, doanh nghiệp và du khách. Bên cạnh đó, Trung tâm còn xây dựng hoàn chỉnh thêm nhiều chuyên mục khác trên Cổng TTĐT như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thông tin đấu thầu”, “Festival hoa Đà Lạt 2010”, “Dư địa chí Đà Lạt – Lâm Đồng”, “Thơ văn Đà Lạt”, “Cẩm nang Du lịch Đà Lạt”, “Phòng chống ma túy”... với nội dung khá phong phú và đa dạng, góp phần chuyển tải đầy đủ thông tin đến bạn đọc. Ngoài ra, ngay sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 03 Quyết định về việc công bố bộ TTHC chung áp dụng tại cấp tỉnh, huyện và xã; Trung tâm quản lý Cổng TTĐT đã cập nhật 1.377 thủ tục lên website của Cổng. Việc cập nhật kịp thời các TTHC nói trên đã thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Lâm Đồng là công khai hóa TTHC và góp phần cùng với Sở TT&TT thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Qua đó đã phần nào giúp cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan hành chính Nhà nước xin hồ sơ nhiều lần như trước đây. Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng đã xây dựng chuyên trang “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” cung cấp các văn bản của Trung ương và địa phương liên quan đến Đề án 30, Giới thiệu về Đề án 30 và Tổ công tác 30, hoạt động của Đề án, hướng dẫn thực hiện Đề án, kết quả triển khai thực hiện Đề án... tại địa chỉ http://tthc.lamdong.gov.vn góp phần cùng với UBND tỉnh, Sở TT&TT và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa, kết quả của Đề án 30 mang lại, những nội dung cơ bản của Đề án 30, quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện Đề án này; Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị các cấp trong tỉnh với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trong việc thực hiện công tác thống kê, rà soát các TTHC theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác Trung ương.

Riêng đối với chuyên trang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trung tâm quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng cung cấp các nội dung khá phong phú và đa dạng, bao gồm: các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hướng dẫn thực hiện cuộc vận động; tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyện kể về Bác Hồ, các công trình tưởng niệm; gương điển hình, mô hình, kinh nghiệm thực tiễn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh... góp phần cùng với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Sở TT&TT đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng làm theo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả.

Việc tuyên truyền Festival hoa 2010 cũng được Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng xác định là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm của đơn vị. Vì đây là lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế; là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt. Đồng thời đây cũng là sự kiện tiêu biểu đầu tiên của quốc gia được Chính phủ chọn để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Do vậy việc cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động, chương trình Festival hoa Đà Lạt 2010 lên website của Cổng TTĐT Lâm Đồng cũng đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện quan trọng này nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thành phố Đà Lạt.

Sau khi Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 16 về phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020 vào ngày 18/08/2008, kến đến ngày 03/10/2008 UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 2599/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết này. Trên cơ sở đó, thực hiện sự chỉ đạo của Sở TT&TT trong năm 2009 Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tiến hành khảo sát, giúp đỡ 09 huyện, thị, thành trong tỉnh xây dựng Cổng TTĐT (Sub Portal). Qua đó sẽ giúp các đơn vị này phản ánh mọi hoạt động diễn ra tại địa phương mình và quảng bá hình ảnh của chính địa phương mình trên website nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt vào cuối tháng 01/2010 vừa qua, Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT đã tiếp nhận toàn bộ thiết bị từ Trung tâm tích hợp dữ liệu – Đề án 112 của UBND tỉnh về và xây dựng thiết kế hạ tầng CNTT của Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT để tiến tới quản lý toàn bộ các Sub Portal trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

Trong năm 2010, Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng sẽ tiến hành xây dựng các chuyên trang trên website của Cổng bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt - Anh) để mở rộng phục vụ nhu cầu độc giả trong và ngoài nước. Trước đó, Trung tâm cũng đã làm việc với Ban điều phối chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp phần I (BSPS) tỉnh Lâm Đồng và nhận được sự đồng ý hỗ trợ của đơn vị này về việc thực hiện nội dung nói trên.

Có thể khẳng định, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT Lâm Đồng còn luôn bám sát nhiệm vụ chung của ngành TT&TT trong suốt quá trình hoạt động. Điều này sẽ không chỉ giúp cho Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà ngành TT&TT tỉnh nhà đề ra hàng năm./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top