Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long thí điểm thực hiện trả thông báo thuế qua hình thức điện tử

Thứ bảy, 08/07/2023 15:38

Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, từ ngày 15/6/2023, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã phối hợp với Chi cục Thuế Hạ Long, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố để thực hiện thí điểm trả thông báo thuế qua hình thức điện tử đối với thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho). TP Hạ Long trở thành địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện trả thông báo thuế qua hình thức điện tử.

images1044255-DSC-0004.jpg

Theo đó, các thông báo thuế thuộc thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho) sẽ được ký số và thực hiện trả trên chính quyền điện tử, thay cho việc in và luân chuyển bản giấy qua lại giữa Chi cục Thuế Hạ Long và Trung tâm Hành chính công thành phố như trước đây.

Việc làm này sẽ thống nhất việc quản lý, sử dụng kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Đây cũng là phương thức nhằm hạn chế việc tiếp xúc và giảm tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp. Như vậy đến nay, 100% các thủ tục chuyển nhượng được Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long triển khai trên môi trường điện tử.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tích hợp việc trả thông báo thuế trên Chính quyền điện tử với Cổng dịch vụ công, nhằm tạo thuận tiện hơn nữa cho việc tra cứu thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top