Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

Thứ tư, 13/01/2016 08:20

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 12/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” (1986-2016).

img

Một bức anh được trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: VNN)

Triển lãm gồm 3 phần, giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua.

Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cũng như các bài học rút ra trong những năm đổi mới là tiền đề quan trọng cho sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần I của triển lãm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam với các bức ảnh về các kỳ Đại hội Đảng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, cũng như cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong thời kỳ bao cấp với cảnh xếp hàng chờ mua lương thực, thực phẩm theo tem phiếu, xếp xô, thùng chờ lấy nước trong giai đoạn thiếu điện nước; việc thực hiện “khoán 10,” khoán “100” mở đầu cho đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xuyên suốt các bức ảnh, tư liệu của phần I cho thấy sự hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp.

Từ Đại hội VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn.

Trong phần II, triển lãm giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới. Đây là giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
 
 Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với chủ đề tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, phần III của triển lãm giới thiệu đến người xem những hình ảnh về hoạt động Đại hội Đảng các cấp, các hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đến năm 2016, khi Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ XII, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vừa tròn 30 năm với 6 nhiệm kỳ đại hội.

Thành tựu và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao cả: dân giàu, nước manh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top