Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại Bắc Giang

Thứ ba, 07/12/2021 15:18

Sáng ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. Tới dự Lễ khai mạc có ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Bắc Giang; ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bắc Giang.

20211207-l0.jpg

Các đại biểu cắt băng khai mạch Triển lãm.

Triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 455/QĐ-BTTTT ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. Triển lãm nhằm mục đích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20211207-l2.jpg

Ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) phát biểu tại Triển lãm.

Phát biểu tại Triển lãm, ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; văn hóa mỗi dân tộc có những sắc thái và giá trị riêng. Cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự đoàn kết dân tộc. Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm, nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi phải được phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phải được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước vững chắc...

“Là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo từ lâu đời. Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Chính sách nhất quán của Đàng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật; các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy”, ông Hoàng Minh Phương khẳng định.

20211207-l4.jpg

Kết thúc Triển lãm, Bộ TT&TT bàn giao toàn bộ tư liệu trưng bày tại Triển lãm để tỉnh Bắc Giang tiếp tục công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực của công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Sau khi kết thúc triển lãm, Bộ TT&TT chuyển giao toàn bộ tư liệu trưng bày tại Triển lãm để tỉnh Bắc Giang tiếp tục công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Thông qua Triển lãm lưu động sẽ góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân, ông Hoàng Minh Phương nêu rõ.

20211207-l3.jpg

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang Trần Minh Chiêu phát biểu tại Triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang Trần Minh Chiêu nhấn mạnh: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm tới công tác dân tộc và tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo từng bước khẳng định đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Thông qua Triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm trưng bày gồm các nội dung sau:

Khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, gồm các chủ đề:Các dân tộc Việt Nam thống nhất - đa dạng; Truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc;

Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm các chủ:Các tôn giáo ở Việt Nam - Giá trị văn hoá lịch sử; Tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng;

Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo;

Khu trưng bày 4: Hình ảnh Dân tộc, tôn giáo củatỉnh Bắc Giang;

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (số 06 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) diễn ra từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Triển lãm:

20211207-l7.jpg

20211207-l12.jpg

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

20211207-l1.jpg

20121207-l12.jpg

20211207-l8.jpg

20211207-l11.jpg

20211207-l10.jpg

Đông đảo các em học sinh trên địa bàn TP.Bắc Giang đến tham quan Triển lãm.

Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top