Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bảo đảm thực chất, hiệu quả

Thứ bảy, 11/12/2021 13:54

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để cụ thể hóa và tập trung vào khâu tổ chức thực hiện; quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

quang-canh-tu1.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. 

Chiều 10/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Chọn hướng đột phá từ những khó khăn

Theo báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TƯ ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành sớm hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các nội dung được tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có hiệu quả, huy động đồng bộ nhiều kênh tuyên truyền, khai thác và phát huy thế mạnh của truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội nâng cao mức độ, tốc độ lan tỏa thông tin đến các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, yêu cầu kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thành lập các đoàn kiểm tra đối với 15 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Hà Nội đã chủ động nhìn nhận, phân tích, đánh giá tổng thể và quyết định chọn hướng đột phá từ những việc còn khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ này, như: Nghị quyết về công tác cán bộ, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa; Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai; Đề án về cải tạo chung cư cũ; đề xuất xây dựng đường Vành đai 4...

Đoàn kiểm tra số 135 đã ghi nhận 5 kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và 7 nhóm ưu điểm qua kiểm tra tại Đảng bộ Hà Nội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đáng chú ý như: Một số cấp ủy tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết còn hình thức; việc xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của một số địa phương, đơn vị còn chung chung...

Triển khai thực chất, vì sự phát triển Thủ đô

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng thành phố Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết với bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng. Mặc dù là địa bàn có nguy cơ cao về dịch COVID-19, nhưng Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân. Kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Các hoạt động của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn đều được bảo vệ an toàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đánh giá cao tinh thần khẩn trương, cách tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc của Thành ủy, các cấp ủy thành phố trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; song vẫn bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm.

thanhuy2.jpg

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Lưu ý những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để cụ thể hóa và tập trung vào khâu tổ chức thực hiện; quyết tâm, quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trưởng đoàn Kiểm tra cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai đến đâu kiểm tra, giám sát đến đó; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong quá trình thực hiện...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tập trung phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả, tạo bước phát triển mới cho Thủ đô. Quá trình thực hiện, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình có tính động lực, giải quyết những vấn đề bức xúc mà đời sống đặt ra; tăng cường thực hiện các giải pháp căn cơ nhằm nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống cơ sở để đủ sức ứng phó với dịch bệnh; tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo bảo đảm thực chất; khơi nguồn phát triển du lịch từ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.../.

 

Trọng Toàn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top