Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổng kết chỉ thị 58-CT/TW

Thứ sáu, 12/03/2010 07:53

Tổng kết nhằm đánh giá tình hình triển khai 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

img

Ngày 11/3/2010, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan kế hoạch chuẩn bị tổng kết Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng kết đánh giá tình hình triển khai 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thông qua tổng kết đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược của Đảng và Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT tới năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Kế hoạch có nội dung chính: Đánh giá tình hình quán triệt triển khai Chỉ thị 58-CT/TW trên quy mô toàn quốc, tới các cấp ủy Đảng; Đánh giá thực trạng tình hình, những thành tựu, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chỉ thị trong đó đặt ra các vấn đề về ứng dụng CNTT có rộng rãi và hiệu quả trong toàn xã hội, đánh giá sự phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đánh giá về sự phát triển quy mô và tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực CNTT, đánh giá về sự đầu tư xây dựng mạng thông tin quốc gia …

Đối tượng tổ chức tổng kết bao gồm tất cả các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và các Đảng trực thuộc Trung ương. Dự kiến chia làm ba khối: Khối các cơ quan Đảng; Khối các cơ quan chính quyền; Khối các cơ quan Quốc hội. Các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc tổng kết Chỉ thị, thành lập tổ Biên tập báo cáo tổng kết Chỉ thị 58-CT/TW.

Đại diện các cơ quan Trung ương như Trung tâm CNTT Văn phòng Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương…đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến cho bản kế hoạch. Cần có đôn đốc các cơ quan thực hiện báo cáo tổng kết, đánh giá sát thực tình hình kết quả, rút ra được bài học kinh nghiệm đồng thời định hướng cho xây dựng một văn bản mới nhằm xây dựng và phát triển CNTT ở nước ta trong giai đoạn mới…

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các cơ quan hữu quan. Thứ trưởng cũng nhấn mạng, sẽ có kế hoạch chi tiết báo cáo Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị làm báo cáo dự kiến gấp rút chuẩn bị, sửa đổi, hoàn thiện văn bản dự thảo để có thể hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 trình Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top