Triển khai dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017

Thứ sáu, 17/02/2017 14:24

Sáng ngày 17/2/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã chủ trì Hội nghị triển khai dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo kế hoạch, tiến độ được nhà nước giao.

20171702-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2389/QĐ-BTTTT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ và Quyết định số 2400/QĐ-BTTTT ngày 21/1/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 1).
 
Theo đó, đối với thu ngân sách nhà nước, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ngay từ đầu năm, bảo đảm thực hiện thu kịp thời theo quy định của pháp luật.
 
Đối với chi ngân sách nhà nước, Bộ đã ban hành Quyết định số 2400/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2016 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ cho 8 dự án chuyển tiếp. Ngoài ra, Bộ yêu cầu các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, báo cáo gửi về Bộ TT&TT trước ngày 28/2/2017 để giám sát thực hiện.
 
Theo báo cáo, năm 2017 các đơn vị thuộc Bộ sẽ triển khai chính sách mua sắm tập trung. Cụ thể, các đơn vị có trách nhiệm đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung và lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung của Bộ TT&TT trước ngày 25/2/2017. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị, lập kế hoạch mua sắm và chọn lựa nhà thầu trình Bộ trước ngày 15/3/2017.
 
Đối với kế hoạch mua sắm hàng hóa, tài sản khác; kế hoạch sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2017 để trình Bộ TT&TT trước ngày 28/2/2017.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết: Năm 2017 là năm dự kiến có nhiều khó khăn, thử thách do nguồn ngân sách hạn hẹp nên phải có kế hoạch bố trí chi tiêu hợp lý nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động, phân công trách nhiệm rõ ràng,  phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan; khi gặp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo với Lãnh đạo Bộ đề xuất cách giải quyết, tránh để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.
 
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị căn cứ chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể với tinh thần quyết tâm cao nhất và chủ động, sáng tạo để thực hiện. Trong quá trình điều hành phát triển kinh tế cần chú ý rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách cho phù hợp nhằm huy động các nguồn lực và sức mạnh toàn xã hội cho đầu tư phát triển, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top