Triển khai dự án Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai

Thứ ba, 08/12/2009 14:38

Ngày 8/12/2009, VNPT đã báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT về tình hình triển khai Dự án Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai. Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

img

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung chủ yếu của dự án gồm: Trang bị thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat cho 35 tỉnh thành phố và bổ sung thêm cho 28 tỉnh có biển dựa trên tiêu chí đặc điểm khó khăn về địa lý, thiên tai, trang bị thiết bị hội nghị truyền hình phục vụ cho Ban chỉ đạo PCLB TW tại 3 khu vực. Về thiết bị thông tin tại các huyện trọng điểm, VNPT đề xuất cần trang bị cho 134 huyện thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và trọng điểm bão lũ. VNPT cũng đề xuất trang bị 12 xe thông tin chuyên dùng cho các tỉnh trọng điểm.

Sau khi nghe VNPT báo cáo, Thứ  trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo: ở pha 1 của dự án, VNPT cần đặt ra tiêu chí chọn các tỉnh, huyện trọng điểm để đầu tư. Đặc biệt, phải phân kỳ đầu tư để có thể tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Phải đạt được mục tiêu thông tin liên lạc được thông suốt từ Trung ương đến các tỉnh trọng điểm và từ các tỉnh trọng điểm đến các huyện trọng điểm. Tập trung trang bị vào các tỉnh từ phía Nam Trung Bộ ra phía Bắc, trong các tỉnh đó phải tập trung vào các huyện có bão và lũ quét; các tỉnh phía Nam sẽ được đầu tư vào pha sau của dự án. Tổ chức hệ thống phải thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, đảm bảo đủ các phương thức liên lạc; còn từ tỉnh xuống huyện phải đảm bảo tối thiểu thông tin thoại và truyền hình được thông suốt. Thứ trưởng cũng chỉ đạo VNPT nghiên cứu cơ chế bù đắp đầu tư, sử dụng mạng trong điều kiện không có bão lũ thiên tai.

Đại diện Vụ Viễn thông và Vụ Kế hoạch – Tài chính cũng đã có thêm những ý kiến đóng góp sát thực cho Dự án của VNPT, từ việc sử dụng tiết kiệm các trang thiết bị, xe chuyên dụng để tác nghiệp trong mùa mưa bão, chọn các tiêu chí trên thống kê để thuyết phục các Bộ ngành, cần phải kết hợp với Ban phòng chống lụt bão Trung ương trong triển khai dự án,... Đại diện VNPT cũng đã bày tỏ quyết tâm hoàn thành dự án quan trọng này.

Kết luận buổi làm việc, Thứ  trưởng Lê Nam Thắng chấp thuận để VNPT tiếp tục thực hiện dự án và chỉ đạo VNPT hoàn chỉnh lại các phương án, trình Bộ trong tháng 12/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top