Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Thứ sáu, 22/04/2011 13:14

Ngày 22/04/2011, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

img
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Quốc phòng,  lãnh đạo UBND các tỉnh, lãnh đạo Sở TT&TT trong cả nước…

Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng, miền, tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và dân tộc ít người.

Chương trình gồm có 3 dự án. Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và tuyên truyền về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Theo đó mục tiêu cụ thể của từng dự án giai đoạn 2011 – 2015 mà Bộ TT&TT sẽ triển khai trong thời gian tới cụ thể như sau: 

Dự án 1: Xây dựng chương trình khung, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng giai đoạn 2011 – 2015; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng đã được Bộ TT&TT ban hành. 

Dự án 2: Đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp trạm PTTH để phủ sóng vùng lõm và nâng cao chất lượng phủ sóng; Đảm bảo 100% các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có Đài truyền thanh xã; Đảm bảo cho các thôn, bản địa bàn KT-XH khó khăn đang được trang bị trạm truyền thanh, trang thiết bị tác nghiệp cho hoạt động TT&TT cơ sở; Đảm bảo phương tiện chuyên dụng hoạt động thông tin cổ động; Phổ cập thiết bị nghe – xem cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc ít người, các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư chưa có thiết bị nghe và xem.

Dự án 3: Cung cấp sản phẩm, truyền hình và ấn phẩm truyền thông phục vụ thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (bao gồm sản phẩm dịch vụ bằng tiếng dân tộc phổ biến tại địa phương); Cung cấp nội dung thông tin điện tử phục vụ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; Cung cấp xuất bản phẩm cho các xã miền núi và đồng bào dân tộc.

Đặc biệt, trong năm 2011, Bộ TT&TT sẽ tập trung triển khai thí điểm 3 dự án sau: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.  

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top