Trên 90% tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành TT&TT hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế

Thứ sáu, 18/12/2020 12:23

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT, diễn ra sáng nay 18/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm nhận định nhìn chung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó trên 95% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

20201218-l0.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiều năm qua, Bộ TT&TT đã chú trọng đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng chuyên ngành TT&TT. Bộ TT&TT đã xây dựng hệ thống quy chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn Việt Nam bao trùm các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Phát hanh – truyền hình và một số văn bản quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác quản lý chất lượng và quản lý hạ tầng viễn thông. Trên cơ sở hệ thống các văn bản, quy định này các doanh nghiệp TT&TT đã tổ chức thực thi đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và phát triển hạ tầng TT&TT đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển bền vững; đồng thời các Sở TT&TT cũng đã triển khai phối hợp sát sao, tích cực trong công tác quản lý địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ TT&TT được triển khai tích cực, mạnh mẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Từ năm 2012 đến nay, hàng năm Bộ đều tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành với các Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp, luân phiên giữa 3 vùng miền.

Bộ TT&TT đã tiến hành xây dựng mới cũng như thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Tới nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, ban hành 122 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố 167 TCVN bao trùm các lĩnh vực: bưu chính, xuất bản, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, an toàn thông tin. Nhìn chung, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó trên 95% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

20201218-l4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng đã ban hành nhiều văn bản, kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành; quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Mới đây, Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 33/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và Thông tư số 32/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Cũng theo Thứ trưởng Phan Tâm, trong lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ TT&TT đã thường xuyên rà soát cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ viễn thông để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến xã hội như dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000, dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất…

Trong lĩnh vực quản lý an toàn bức xạ trường điện từ của các trạm BTS và quản lý chất lượng hạ tầng viễn thông thụ động, theo báo cáo của các Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông cho thấy còn phải tăng cường quản lý và thực thi nghiêm chỉnh các quy định về quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương, quản lý xây dựng, kiểm định các trạm BTS ; phối hợp về tuyên truyền, phổ biến về vấn đề ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS tới sức khỏe con người, cũng như xử lý tốt các khiếu nại, kiến nghị của người dân về xây dựng các trạm BTS, … nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm sinh sống, làm việc, vừa đảm bảo tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông bền vững.

20201218-l3.jpg

 Ông Đỗ Xuân Bình, chuyên viên chính (Vụ KHCN-Bộ TT&TT) trao đổi chuyên đề: "Định hướng hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chuyên ngành TT&TT" tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Phổ biến, quán triệt các quy định chung về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông thụ động; Hướng dẫn áp dụng và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình mới ban hành; Làm rõ và tăng cường vai trò của các Sở TT&TT đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS tại địa phương; Thúc đẩy tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển sáng tạo công nghệ, dẫn dắt công nghệ mới; Một số nội dung có liên quan đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương; Công tác kiểm định trạm gốc thông tin di động, an toàn bức xạ điện từ; Hoạt động xây dựng quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT.../.

Bích Khuê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top