Trang tin của Tổng cục thông kê

Thứ hai, 01/03/2021 14:50

Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

+ Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://hcsn2021.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top