Trà Vinh: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thứ năm, 03/11/2022 18:56

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

u5_3.jpg

Theo đó, kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Đồng thời, lựa chọn đưa lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Các sàn thương mại điện tử tham gia hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giao dịch bán, mua trên sàn thương mại điện tử, bao gồm: Sàn postmart.vn: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Trà Vinh). Sàn voso.vn: Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (trên địa bàn tỉnh là Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà Vinh). Sàn travinhtrade.vn: Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh. Thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân, … Lựa chọn đưa lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh ban hành, phấn đấu đến cuối năm 2021, tỉnh Trà Vinh sẽ hỗ trợ đưa số hộ có tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn đạt 50% số hộ sản xuất nông nghiệp (tập trung triển khai đối với những hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng, số lượng lớn như hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, được chứng nhận an toàn thực phẩm,...). Trong đó, đối với hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP của tỉnh phấn đấu hỗ trợ 70% hộ được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng và hỗ trợ 60% hộ được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy. Từ năm 2022 trở đi, tiếp tục mở rộng đối tượng hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử, đảm bảo triển khai hết 100% hộ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh có nhu cầu được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử.

 

Nguồn: pbgdpl.travinh.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top