Trà Vinh: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển đổi số

Thứ ba, 29/11/2022 21:18

Xem việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới, ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

CDS2.jpg

Trà Vinh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển đổi số

Đây được xem là động lực chính để thúc đẩy, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phương và doanh nghiệp (DN). Đồng thời là nền tảng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo đồng chí Bùi Thống Nhứt, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tại Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 13/01/2020, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai các hoạt động như: xây dựng Trang thông tin khởi nghiệp (http://khoinghiep.travinh.gov.vn), nhằm cung cấp thông tin hoạt động khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân và DN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu khởi nghiệp, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu DN khởi nghiệp;

Vận hành Cổng thông tin DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã Trà Vinh cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, là nơi kết nối hợp tác, quảng bá miễn phí các sản phẩm tới khách hàng, đối tác; cập nhật thông tin về các chương trình chính sách hỗ trợ DN, tiếp nhận các nhu cầu hỗ trợ của DN về các vấn đề cần tháo gỡ liên quan đến các hoạt động của DN;

Duy trì hệ thống Cổng thông tin điện tử: 01 cổng chính với 03 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer) và 40 trang thông tin thành phần, các chuyên mục “Đối thoại DN”, “Khởi nghiệp và Phát triển DN” cung cấp chính xác, kịp thời các số liệu, thông tin, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động khởi nghiệp... để phục vụ người dân và DN. Phối hợp tuyên truyền các cuộc thi khởi nghiệp; giới thiệu, phổ biến các giải thưởng như: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022, Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 và Giải thưởng Sao Khuê 2022...

Nhìn chung, thời gian qu, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách để hỗ trợ cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cơ bản được hình thành và phát triển. Nhiều DN mới được thành lập, nhiều dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến. Các mô hình kinh doanh mới được hình thành và phát triển.

Tuy nhiên, phần lớn DN vừa và nhỏ, các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn duy trì phương thức quản lý, điều hành truyền thống, chậm chuyển sang phương thức ứng dụng công nghệ. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, theo đồng chí Bùi Thống Nhứt việc hỗ trợ triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn. Từ đó sẽ mang lại những giá trị lớn hơn cho DN.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top