Trà Vinh củng cố hạ tầng CNTT để triển khai dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư, 31/12/2014 14:19

Năm 2015, một trong những nội dung trọng điểm sẽ được triển khai tại Trà Vinh là củng cố hạ tầng CNTT, đầu tư trang bị thiết bị CNTT phục vụ một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

img
 
Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT đã đặt ra mục tiêu đến năm 2015, các cơ quan Nhà nước sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp ở mức độ 2 và 3 (nhận mẫu hồ sơ trên mạng và trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ qua mạng).
 
Trong Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015 được UBND tỉnh Trà Vinh ban hành mới đây, hoạt động đầu tư triển khai một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cũng đã được nhấn mạnh.
 
Cụ thể, trong năm 2015 sẽ đảm bảo hạ tầng CNTT tập trung, phục vụ tốt cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính theo hướng hiện đại, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, văn bản trên môi trường mạng giữa cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.
 
Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các cơ quan nhà nước trong tỉnh cũng như tập huấn nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ CNTT chuyên trách, bán chuyên trách của các cơ quan, đơn vị.
 
Đề hoàn thành những mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra một số nội dung trọng điểm cần thực hiện gồm: Đầu tư, nâng cấp phần mềm cho hệ thống máy chủ, trang bị thiết bị CNTT phục vụ cho việc triển khai một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, củng cố hạ tầng CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh và các ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị;
 
Mở rộng ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử và triển khai hệ thống chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị còn lại trên địa bàn tỉnh; thí điểm ứng dụng chữ ký số cho một số cán bộ lãnh đạo và phát huy hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thư điện tử của tỉnh; xây dựng và triển khai việc ứng dụng CNTT, hệ thống mạng phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh;
Tiếp tục hoàn thiện Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3, hoàn thiện quy trình một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị các cấp;
 
Đào tạo, phát huy nguồn nhân lực CNTT để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh. Đồng thời, đào tạo cán bộ quản trị mạng, người sử dụng thực hiện theo từng dự án ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng và triển khai ứng dụng CNTT  của từng cơ quan, đơn vị.
 
Xuân Bách
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top