Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 17/03/2020 16:40

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ảnh: Tình trạng các trang báo điện tử, mạng xã hội thường xuyên đưa tin, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lan truyền nhiều thông tin xấu, tiêu cực, có tính chất kích động bạo lực... gây ảnh hưởng dư luận không tốt trong cộng đồng xã hội. Đề nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, truyền thông, định hướng tuyên truyền để người dân sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, phù hợp với đạo đức xã hội và đúng quy định của pháp luật.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
* Đối với nội dung tăng cường công tác quản lý an ninh mạng.
 
Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng mang đến nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, cũng đưa đến nhiều vấn đề, tệ nạn xã hội mà các cơ quan chức năng cần quan tâm xử lý. Đặc biệt là việc lợi dụng mạng xã hội để phát tán nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, gây hoang mang cho người dân như phản ánh của cử tri. Có thể thấy, mặt trái này của mạng xã hội luôn tồn tại và khó xoá bỏ hoàn toàn, chỉ có thể hạn chế nó.
 
Khi tham gia vào không gian mạng, điều mà chúng ta cần quan tâm là bảo đảm an toàn, an ninh mạng để xã hội số phát triển ổn định, bền vững. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã và đang được hoàn thiện. Luật An ninh mạng được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng. Thời gian vừa qua, Bộ TTTT đã triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh quản lý mạng Internet, mạng xã hội và thông tin trên mạng như sau:
 
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời đưa các thông tin chính thống, đầy đủ để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin thực, tránh các tin giả làm hoang mang dư luận.
 
- Xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia nhằm chủ động theo dõi, giám sát thông tin công khai trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đánh giá các thông tin bịa đặt, không có căn cứ, cố ý vu khống, tạo sự nghi ngờ trong dư luận.
 
- Bộ TTTT đã chủ động làm việc, đấu tranh quyết liệt với Facebook và Google, buộc 2 nền tảng này phải tích cực hợp tác, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả, thông tin xấu độc, tài khoản giả mạo trên nền tảng Facebook và YouTube. Việc hợp tác của 2 doanh nghiệp này đã có nhiều tiến triển trong thời gian qua, đáp ứng đến 70% (đối với Facebook) và đến 90% (đối với Google) các yêu cầu từ phía Bộ TTTT. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng của Facebook và Google không ổn định. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với mạng xã hội nước ngoài,Bộ TTTT đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Bộ Công an cùng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để yêu cầu Facebook và Google phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Số liệu chặn, gỡ thông tin vi phạm trên Facebook và Google tính đến 31/12/2019:
 
* Đối với Facebook: (tỷ lệ chặn gỡ đạt 70%)
 
- Tài khoản cá nhân giả mạo: Đã gỡ 207 tài khoản, trong đó tài khoản giả mạo các vị Lãnh đạo Đảng, nhà nước là 46 tài khoản, còn lại là tài khoản tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu độc kích động chống phá nhà nước Việt Nam.
 
- Đã gỡ 2.444 link rao bán sản phẩm bất hợp pháp.
 
- Đã gỡ 271 link có nội dung tuyên truyền chống lại nhà nước, thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu các tổ chức, cá nhân.
 
- Đã gỡ 330 fanpages quảng cáo trò chơi cờ bạc, đổi thưởng.
 
* Đối với Google (chủ sở hữu YouTube) đã phối hợp và thực hiện: Ngăn chặn và gỡ bỏ hơn 9.501 video clip vi phạm trên YouTube, gỡ bỏ 19/62 (~30,6%) kênh YouTube, gỡ bỏ 108/111 (~97,3%) trò chơi trong đó có 104 trò chơi bài và 01 trò chơi có nội dung phản động, chống phá nhà nước Việt Nam và các trò chơi không phép trên Google Play.
 
Trong 2 năm 2018 và 2019, Bộ TTTT đã xử phạt vi phạm hành chính 85 lượt cơ quan báo chí có hành vi vi phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật với tổng số tiền phạt 1.313.200.000 đồng.Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ TTTT đã quyết liệt xử lý các bài viết, các trang của Bộ Y tế, các tài khoản giả mạo để đưa tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang trong dư luận xã hội (Facebook gỡ 36 bài viết; 23 tài khoản, Google gỡ bỏ 14 video clips có nội dung thông tin sai sự thật, các địa phương đã xử lý 22 vụ việc về cung cấp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19).
 
- Để xử lý vấn đề tin giả, Bộ TTTT đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trong nước ngăn chặn các website không rõ nguồn gốc đưa tin giả mạo; xử lý nghiêm các đối tượng trong nước phát tán thông tin giả mạo trên mạng; chỉ đạo các cơ quan báo chí đấu tranh, phản bác các tin giả, thông tin xuyên tạc về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan báo chí thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan về các vấn đề “nóng” đang được lan truyền trên mạng để hạn chế tác động tiêu cực; tiếp tục hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội.
 
- Thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái số Việt Nam, trong đó chú trọng đến mạng xã hội do doanh nghiệp nội địa cung cấp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy để thiết lập các bộ lọc nhằm phát hiện, ngăn chặn các thông tin tiêu cực. Mục tiêu là mạng xã hội Việt Nam sẽ trở thành không gian để các cơ quan, tổ chức, người dùng Việt Nam sử dụng thường xuyên để học tập, làm việc và trao đổi thông tin. Đến năm 2021, số lượng người sử dụng mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương với số lượng người Việt Nam sử dụng mạng xã hội nước ngoài. Việc này cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động, nhanh chóng xử lý trong trường hợp phát hiện các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
 
- Bộ TTTT thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc căn cứ trên kết quả theo dõi giám sát trên không gian mạng, báo cáo, xin ý kiến kịp thời để sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật và phản bác lại các thông tin xấu độc, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước.
 
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng. Trong những năm qua, Bộ TTTT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền này cho các cơ quan, tổ chức nhà nước, trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội nhận thức và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin, cảnh giác với các tin xấu độc, tin giả do đối tượng xấu phát tán trên không gian mạng. Công tác này được triển khai thường xuyên, rộng khắp tới đông đảo người sử dụng Internet trong toàn xã hội.
 
* Đối với nội dung tăng cường công tác truyền thông, định hướng tuyên truyền để người dân sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, phù hợp với đạo đức xã hội và đúng quy định của pháp luật.
 
- Bộ TTTT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mạng xã hội nhằm bảo đảm điều chỉnh hiệu quả các hành vi vi phạm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội, đồng thời bổ sung chính sách ưu tiên phát triển mạng xã hội trong nước, tích hợp nhiều dịch vụ khác để thu hút người Việt Nam sử dụng, có khả năng cạnh tranh với nước ngoài.
 
- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 159/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về báo chí, xuất bản, in và phát hành đảm bảo tính răn đe để trình Chính phủ ký ban hành.
 
- Xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, thông tin xấu, độc phát tán, lan truyền trên Internet, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị cũng như quy trình phối hợp, công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.
 
- Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng dư luận; đồng thời, coi trọng đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động trên các trang mạng xã hội.Đặc biệt đã chỉ đạo các cơ quan báo chí đã tuyên truyền kịp thời về sự lây lan, phòng, chống của dịch Covid - 19 tại trong nước và các nước trên thế giới theo Công điện và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
- Chỉ đạo một số cơ quan báo chí thực hiện và phát sóng các phóng sự về mặt trái của mạng xã hội, phân tích về chế tài xử lý các hành vi kích động trên mạng xã hội; cảnh báo người dân tỉnh táo, sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
 
- Tăng cường kiểm tra các văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí, xử lý các trường hợp phóng viên, nhà báo viết bài trên mạng trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước khi đăng bài chính thống trên các báo.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội để trả lời cử tri./.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top