TP.HCM quyết liệt, đồng bộ triển khai 5 nhóm giải pháp nhằm giảm ô nhiễm môi trường

Thứ ba, 03/10/2023 06:20

Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023 của TP.HCM đặt ra 5 nhóm giải pháp cần thực hiện. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, qua đó, thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường.

a24.jpg

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023. Chương trình này nhằm mục đích tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện năm 2021-2022. 

Đồng thời, TP thực hiện rà soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, nhằm hoàn thành 3 nhóm mục tiêu và 18 chỉ tiêu cụ thể Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030.

Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch do UBND TP.HCM ban hành đặt ra 5 nhóm giải pháp lớn. Theo đó, nhóm giải pháp 1 thực hiện tăng cường sự tham gia và phối hợp của các sở, ban, ngành; MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện; các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức. Giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp 2 là hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường. Đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường. 

Nhóm giải pháp 3 nhằm nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp 4 thực hiện đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao. Khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải. Kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhóm giải pháp cuối cùng là tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng; các vùng lân cận và quốc tế trong, quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở ngành, các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình/dự án được phân công nhiệm vụ trong năm 2023.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đến năm 2023 và xây dựng Kế hoạch cụ thể năm 2024 đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2023 đề tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 30/12/2023.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top