TP. Bạc Liêu: Xây dựng thế trận lòng dân từ công tác thông tin cơ sở

Thứ tư, 31/08/2022 02:00

Thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở (TTCS) trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các đảng bộ, chi bộ, MTTQ và các đoàn thể triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về chỉ thị này. Đến nay, TP. Bạc Liêu đã triển khai tuyên truyền hơn 300 cuộc, có trên 11.670 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ làm công tác TTCS…

20221030-A-12.jpg

Ảnh minh họa

 Thông tin gần dân và kịp thời

Từ khi thực hiện Chỉ thị 07 đến nay, có thể thấy rõ những chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức TP. Bạc Liêu nói chung, cán bộ làm công tác TTCS nói riêng, với những việc làm cụ thể. Đội ngũ cán bộ TTCS đã nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế cơ sở.

Bên cạnh đó, việc triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 07 của Ban Bí thư đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác thông tin - tuyên truyền. Qua đó cũng tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTCS; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ TTCS, về phương thức truyền thông, về lựa chọn thông tin...

Từng cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác TTCS phù hợp với điều kiện thực tế, diễn đạt dễ hiểu giúp người dân tiếp thu nhanh những thông tin cần truyền đạt. Chẳng hạn như những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất - kinh doanh của người dân, từ đó góp phần quan trọng vào xây dựng thế trận lòng dân.

Từ việc thông tin có định hướng, công tác tuyên truyền có vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng: kịp thời đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống, chống lại những quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chiến lược “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa; góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
 
Một trong những việc làm đáng ghi nhận là các ngành, địa phương ngoài tổ chức tuyên truyền bằng trực quan như: treo pa-nô, băng-rôn, phát tờ rơi hay tuyên truyền lưu động, còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  phục vụ công tác TTCS. Nhờ đó, thông tin được truyền tải đến Nhân dân đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trực tuyến thông qua các ứng dụng Meet, Zoom và các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…); phát huy mô hình “Mỗi cán bộ cơ sở là một tuyên truyền viên tích cực”.
 
Đồng thời, các nhóm làm việc trên ứng dụng Zalo còn thực hiện tốt việc triển khai các hình thức thông tin - truyền thông khác thông qua các tính năng như: đính kèm hình ảnh, video, file văn bản… được nhanh chóng và hạn chế về hành chính hóa. Thông qua việc sử dụng ứng dụng công nghệ, các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố.
 
Ngoài ra, TP. Bạc Liêu còn quan tâm đầu tư, lắp đặt mới, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và trạm truyền thanh cấp xã phục vụ hiệu quả công tác TTCS. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư phục vụ hiệu quả, kịp thời công tác TTCS. Hiện trên địa bàn thành phố có 3 nhà văn hóa xã và 67 nhà văn hóa khóm, ấp được xây mới, nâng cấp, sửa chữa, với tổng kinh phí đầu tư gần 550 triệu đồng. Tại các phường, xã đều trang bị máy vi tính phục vụ thông tin liên thông, hội họp trực truyến, tra cứu thông tin để phục vụ Nhân dân; thực hiện treo dán nhiều cụm pa-nô tuyên truyền; các trang thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu truyền tải thông tin… đến các tầng lớp nhân dân. 
Nguyễn Minh ( baobaclieu.vn )
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top