Tổng kết Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

Thứ năm, 25/11/2010 15:37

Sáng ngày 25/11/2010, tại Hà Nội, Viện Chiến lược TT&TT đã có buổi họp báo cáo Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng và xin ý kiến các đơn vị hữu quan về báo cáo Tổng kết quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 và kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết.

img

Việc báo cáo tổng kết quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 nhằm rà soát, tổng kết quy hoạch đã ban hành đến năm 2010, rút kinh nghiệm để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tính khả thi cho việc xây dựng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.
Dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá: về cơ bản viễn thông và Internet Việt Nam đã đạt các mục tiêu đề ra cho năm 2010 theo quy hoạch như các mục tiêu về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, viễn thông và Internet trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chất lượng tốt, giá hợp lý, đảm bảo an toàn thông tin, phổ cập. Có những kết quả đã vượt mục tiêu đề ra như năm 2009 doanh thu toàn ngành đạt 143.314 tỷ đồng tăng gần 61% so với năm 2008, tốc độ tăng trưởng khoảng 40%/năm trong giai đoạn 2005-2010.
 Các chỉ tiêu về dịch vụ về cơ bản cũng đạt được. Việc thực hiện phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đã vượt chỉ tiêu. Nhờ giá cước dịch vụ viễn thông ngày càng giảm, số thuê bao điện thoại cả nước cuối tháng 12/2010 là 123 triệu, mật độ thuê bao di động là 143 thuê bao/100 dân vượt 3 lần so với mục tiêu đề ra. Việc phát triển mạng lưới về cơ bản cũng đạt các chỉ tiêu đề ra. Mạng cáp quang đã về tới 100% huyện; sóng di động phủ 100% dân cư, 95% diện tích; 100% bộ, ngành, chính quyền địa phương được kết nối Internet băng rộng.
Việc tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng đã đạt được. Ở thị phần di động, Viettel đã chiếm trên 40%, doanh nghiệp ngoài VNPT chiếm 25%. Các thành phần kinh tế đã tham gia đầu tư và kinh doanh, hiện nay đã có 11 doanh nghiệp hạ tầng mạng và 81 doanh nghiệp ISP. Tuy nhiên, cũng có nhiệm vụ chưa đạt được như nhiệm vụ hoàn thiện mạng ngoại vi theo hướng cáp quang hóa, nâng cao tỷ lệ cáp ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Dự thảo báo cáo cũng trình bày kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch bao gồm hoàn hiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về viễn thông và Internet; xây dựng cơ chế chính sách và thực thi pháp luật để phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, bảo đảm yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Dự thảo cũng nêu thực trạng công tác quản lý nhà nước tại địa phương và công tác triển khai quy hoạch của các doanh nghiệp.
Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể trong công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết. Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị hữu quan bổ sung số liệu đầy đủ gửi Viện Chiến lược trong thời gian sớm nhất. Về phía Viện Chiến lược, báo cáo cần đưa ra được đánh giá về các việc đã đạt được và chưa đạt được, nêu được các nguyên nhân và quan trọng là rút ra được các bài học tổng kết. Các nhận định cần được nêu hết sức cụ thể với số liệu dẫn chứng chính xác...
Dự kiến hội nghị tổng kết sẽ được tổ chức vào tháng 12/2010 tại Hà Nội dưới hình thức truyền hình hội nghị.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top