Tổng kết công tác Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm và trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ ba, 25/02/2014 18:01

Chiều 25/2/2014 tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông có các đồng chí: Trần Đức Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Thứ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy, Chi bộ trực thuộc; các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Đảng và các Ban tham mưu của Đảng ủy…  

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện đạt kết quả như: Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tiếp tục thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông phát triển; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XI), gắn liền với việc tiết tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương… Chú trọng công xây dựng Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Tích cực chỉ đạo phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Và từng bước cải tiến lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết; tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Cũng trong năm 2013, Đảng bộ đã kết nạp 88 Đảng viên mới, chuyển chính thức cho 69 Đảng viên dự bị; cử 32 cán bộ tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 78 Đảng viên dự bị và 59 đối tượng cảm tình Đảng; cử 25 cán bộ, Đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức. Tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 07 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ. Qua đánh giá xếp loại số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh đạt 100% (34/34 chi, Đảng bộ trực thuộc) và số Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỉ lệ 98,89%. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên được đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen, Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt được, trong hoạt động của Đảng ủy Bộ vẫn còn những hạn chế như: Tại một số cơ sở Đảng việc sinh hoạt của cấp ủy, của Chi bộ chưa đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt Chi bộ chưa thực sự đổi mới, tính chiến đấu, tính giáo dục chưa cao… Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số tổ chức cơ sở Đảng kết quả còn hạn chế, chưa thành nhiệm vụ thường xuyên…

Về phương hướng công tác trọng tâm trong năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên; Chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chương trình hành động của Bộ, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm với Chủ đề “Năm kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng”. Đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2014, cụ thể: 100% Đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; 100% cán bộ, Đảng viên thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thiết thực, hiệu quả; Phấn đấu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 100% quần chúng ưu tú và kết nạp 80 Đảng viên mới trở lên; Toàn Đảng bộ có ít nhất 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Toàn Đảng bộ có ít nhất 95% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Hội nghị cũng đã nghe 6 tham luận của các đại biểu, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2013.
 
img
 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đồng tình với báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 mà Đảng ủy Bộ đã đề ra và nhấn mạnh cần làm tốt 5 nhiệm vụ sau: Một là, Đảng ủy Bộ cần tiếp tục triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương lần thứ 6, 7 và 8; Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nghị quyết 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Nghị quyết 02 về công tác tư tưởng – báo chí, Nghị quyết 03 về công tác Kiểm tra, giám sát… Hai là, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Đảng, dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình… Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh công tác Kiểm tra, giám sát từ việc xây dựng chương trình công tác. Bốn là, Quan tâm đến công tác dân vận, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 25 và lãnh đạo các đoàn thể. Năm là, trong công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác, duy trì sinh hoạt cấp ủy, phối hợp với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị…
 
img
 
Đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai thay mặt Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhấn mạnh thêm những nhiệm vụ cơ bản sau: Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên ở mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc yên tâm công tác, nhất là khi triển khai Nghị định 132/NĐ-CP sẽ thành lập đơn vị mới, có sự điều chuyển, điều động cán bộ sang đơn vị mới; tiếp tục quán triệt đến mỗi cán bộ, Đảng viên duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; các Chi bộ, Đảng bộ cần quan tâm đến các tổ chức chính trị, xã hội trong Đảng bộ nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao…"…

Tại Hội nghị, nhiều đơn vị, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
img
 
Thứ trưởng Trần Đức Lai và đồng chí Bùi Như Uyên trao tặng danh hiệu thi đua cho các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc


Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho một số đồng chí thuộc Đảng Bộ.

img
 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng và Thứ trưởng Trần Đức Lai trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho một số đồng chí
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top