Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thứ năm, 05/01/2012 15:39

Chiều ngày 05/01/2012, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã có trủ trì Hội nghị Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo một số sở TT&TT trên cả nước… Ban quản lý (BQL) dự án đã báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đưa thông tin về cơ sở năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

img
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị.
Theo ban BQL chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở cho biết: Trong năm 2011 vừa qua, việc triển khai Chương trình năm 2011 có thuận lợi, đó là có sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ KHĐT, Tài chính, sự ủng hộ của toàn ngành và các địa phương, sự phối hợp của các Sở TT&TT thực hiện Chương trình năm 2011. Đối với Bộ TT&TT, thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý chương trình này, trong thời gian qua Bộ đã tổ chức quản lý Chương trình theo đúng quy định của pháp luật, Lãnh đạo Bộ đã tập trung quan tâm, tích cực chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện Chương trình nên mặc dù là một Chương trình mới, kinh phí được giao và văn bản hướng dẫn chậm nhưng tiến độ thực hiện Chương trình đã được đẩy nhanh sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện có hiệu lực (15/11/2011). Về cơ bản, các dự án của Chương trình đã được triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu của Chương trình đã đề xuất. Riêng Dự án 2, là dự án đầu tư XDCB, theo quy trình, thủ tục quản lý đầu tư nên từ Quý II/2012 sẽ hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa và sử dụng. Mặc dù có nhiều thuận lợi, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Bộ cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Là chương trình mới chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, chưa có kinh nghiệm nên các địa phương, các Bộ, ngành phải chờ đợi hướng dẫn thực hiện, và khi triển khai không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng ban đầu; Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình năm 2011 rất hạn chế so với mục tiêu, nhu cầu của các Bộ, Ngành; Chương trình thực hiện trên các địa bàn khó khăn: Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nên quá trình triển khai mất nhiều thời gian cho khảo sát, xây dựng phương án kỹ thuật...

Đối với chương trình của năm 2012, theo báo cáo của BQL đối với dự án 1, năm 2012 sẽ hoàn thiện khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ TT&TT cơ sở; Tập huấn và bồi dưỡng giảng viên cho các tỉnh thực hiện chương trình ; Khảo sát, xác định đối tượng bồi dưỡng cán bộ các tỉnh chưa tiến hành khảo sát năm 2011. Với dự án 2, sẽ tiếp tục thiết lập mới các Đài truyền thanh xã; Nâng cấp thiết bị cho các Đài PTTH cấp huyện và trạm phát lại PTTH để phủ sóng vùng lõm; Hỗ trợ trang thiết bị thu tín hiệu TVRO cho một số đồn, trạm biên phòng; Thiết lập mới một số trạm truyền thanh cho các trạm giam…Còn với dự án 3, sẽ cung cấp các ấn phẩm truyền thống; hỗ trợ sáng tác, biên tập và in các xuất bản phẩm, khoảng 200 tác phẩm truyền hình; Hỗ trợ 1-2 cụm thông tin đối ngoại, xây dựng hệ thống thông tin điện tử phục vụ nông thôn..

Theo Ban quản lý dự án, năm 2012 chưa thực hiện một số nội dung như: cung cấp trang thiết bị phục vụ hành trong đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình đào tạo có thời hạn 3 tháng..; Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu và thiết bị nghe xem cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng; Hỗ trợ chi phí khai thác cho các Đài truyền thanh xã; Hỗ trợ đưa các chương trình truyền hình địa phương lên vệ tinh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho rằng trong thời gian qua, BQL đã phối hợp rất chặt chẽ với các địa phương nên đã hoàn thành tốt các mục tiêu cụ thể như báo cáo đã nêu. Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đề nghị các Sở TT&TT trong năm 2012 cần tham mưu cho UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015; Các Sở TT&TT cần phối hợp với Bộ TT&TT triển khai các nội dung của dự án 2,3 năm 2011 chuyển tiếp sang năm 2012, bao gồm: Phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện dự án 2, phối hợp triển khai nội dung dự án 3, với các nội dung như: cung cấp xuất bản phẩm về điểm BĐ-VH xã, cung cấp Chương trình truyền hình để phát tại các đài TH địa phương, tiếp nhận các thiết bị tác nghiệp thông tin và truyền thông cho một số huyện chọn làm điểm; Phối hợp góp ý hoàn thiện thông tư hướng dẫn chương trình cho cả giai đoạn; Triển khai thực hiện Chương trình sau khi được phân bộ kinh phí và có Thông tư hướng dẫn mới…
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top