Tổng kết 10 năm Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thứ năm, 09/12/2021 08:06

Ngày 9/12, tại Hà Nội, , Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo giai đoạn 2011 - 2020. Tới dự và đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP; tham dự có đại diện các Bộ, ngành Trung ương; Sở TT&TT, Bộ Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh, thành phố có đường biên giới.

20211209-l09.jpg

20211209-l10.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2030.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, lãnh đạo hai cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của hai Ngành tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp. Có 07 nội dung, nhiệm vụ phối hợp được triển khai thực hiện như: Tổ chức các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động, đọc tin và cổ động trực quan; ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu; phối hợp xuất bản sách, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp phát cho cán bộ, nhân dân các xã, phường biên giới; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí…

20211209-l07.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Các cơ quan chức năng giữa Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình đã đề ra. Công tác thông tin đối ngoại đã được các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn và giúp cho các cơ quan, đơn vị hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình… Hai cơ quan đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; trang thiết bị thông tin đối ngoại khu vực biên giới được đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả; các tủ sách và sản phẩm thông tin cho xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng được xây dựng đa dạng; có nhiều hình thức, cách làm hay, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền… Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) ở khu vực biên giới từng bước được nâng cao về trình độ và kỹ năng thông tin, truyền thông, vì vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, biển đảo.

Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND các tỉnh, thành có đường biên giới trong việc đầu tư, đồng bộ và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác TTĐN, xây dựng 17 Cụm TTĐN tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ; xuất bản, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại, cung cấp tài liệu tuyên truyền về thành tựu phát triển kính tế - xã hội của đất nước, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, ngôn ngữ các nước láng giềng, tiếng dân tộc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để kịp thời phục vụ công tác thông tin, truyền thông cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới.

20211209-l02.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Ngày 08/3/2011, Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã ký Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP trong công tác thông tin, truyền thông và TTĐN ở khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 - 2020. Qua 10 năm triển khai, Chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, 07 nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của công tác thông tin, truyền thông và TTĐN khu vực biên giới, nâng cao năng lực về con người và trang thiết bị cho các lực lượng làm công tác TTĐN các tuyến biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và các cấp chính quyền, Nhân dân khu vực biên giới nói riêng đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Để Chương trình phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị cần đổi mới cách làm; hằng năm phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có sơ kết theo từng quý, 3 tháng một lần; nhân rộng cách làm hay; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh. Sở TT&TT các tỉnh có đường biên giới quan tâm thực sự hơn nữa đến hoạt động TTĐN, triển khai thành công các chương trình đã ký kết. Đặc biệt cần lưu ý vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia phục vụ hoạt động TTĐN; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và TTĐN cho các lực lượng làm công tác TTĐN ở cơ sở; tổ chức Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2021 - 2030… 

20211209-l03.jpg

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo ngày càng căng thẳng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa 02 cơ quan giai đoạn 2021 – 2030, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung hai bên đã ký kết; chủ động ban hành các nhiệm vụ kế hoạch theo từng giai đoạn, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đổi mới, nâng cao năng lực tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vai trò về thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai đem lại hiệu quả tích cực.

20211209-l04.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quá trình thực hiện cần lồng ghép với các chương trình của địa phương để nâng cao hiệu quả; bám sát vào tình hình thực tiễn, phong tục tập quán, văn hóa của địa phương cho phù hợp trong công tác tuyên truyền; phát huy mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền.

20211209-l05.jpg

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

20211209-l06.jpg

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, An ninh biên giới” cho các cá nhân có nhiều đóng góp.

Các đơn vị có liên quan, chủ động tham mưu cho địa phương thông qua hoạt động đối ngoại tuyên truyền cho chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân các nước láng giềng hiểu rõ về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nâng cao chất lượng chuyên mục “Vì chủ quyền, An ninh biên giới” của BĐBP các tỉnh, thành phố; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT các tỉnh, thành lựa chọn những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác biên phòng, hoạt động đối ngoại biên phòng để kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cụm TTĐN.../.

 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top