Tổng hợp số liệu phát triển ngành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thứ sáu, 20/10/2023 15:05

Số liệu phát triển ngành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


STT

SỐ LIỆU CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Tên thông tin, số liệu

2022

Quý I/2023

Quý II/2023

Quý III/2023

Tháng 10/2023

Tháng 11/2023

Tháng 12/2023

I

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

1

Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép/giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

249/146

251/149

259/154

268/159

269/160

2

Số lượng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2083

2111

2088

2107

2116

3

Số lượng giấy phép thiết lập mạng xã hội

953

964

977

994

998

II

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

4

Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (doanh nghiệp)

38

37

36

35

5

Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền (triệu thuê bao)

17,2

17,35

18,5

18,6

6

Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng)

9300

2600

4.685

7.500

III

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

13

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM

14

Số lượng cơ quan phát thanh, truyền hình

72

15

Số lượng lao động của cơ quan phát thanh, truyền hình

25000

16

Doanh thu phát thanh, truyền hình (tỷ đồng)

9632

17

Số tiền cơ quan phát thanh, truyền hình nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

870

18

Số tiền chênh lệch thu - chi sau thuế của cơ quan phát thanh, truyền hình (tỷ đồng)

1600

19

Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

10.000

20

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng)

~ 1000

21

Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

2140

22

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (tỷ đồng)

~ 1000

23

Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (người)

8400

24

Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4522

25

Doanh thu dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

12410

Theo Cục PTTH&TTĐT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top