Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ ngày 01/7/2016

Thứ sáu, 24/06/2016 09:31

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/7/2016, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, đối tượng và phạm vi điều tra bao gồm: Toàn bộ các hộ dân cư thường trú ở khu vực nông thôn; các hộ công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn; các hộ dân cư thường trú tại khu vực thành thị - có tham gia hoạt động nông nghiệp; toàn bộ các xã; toàn bộ các trang trại; các văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Thời gian thu thập số liệu từ ngày 01-31/7/2016. Từ tháng 8/2016 đến 12/2017 tiến hành phúc tra, nghiệm thu, xử lý sống liệu, hoàn thiện và công bố kết quả.
 
Tổng cục Thống kê đã cập nhật các thông tin và cung cấp các nội dung truyền thông và hướng dẫn cho cuộc tổng điều tra tại địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/itemPreview.aspx?ItemID=14493.
P. Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top