Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thứ tư, 29/06/2016 16:35

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/7/2016, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (gọi tắt là Tổng điều tra 2016) trên quy mô toàn quốc.

* Mục đích nhằm thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản phục vụ ghi chép lịch sử, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông, nông nghiệp, hoàn thiện chính sách phát triển.

* Cuộc Tổng điều tra 2016 có đối tượng, phạm vi điều tra thống kê là:
- Toàn bộ các hộ dân cư thường trú ở khu vực nông thôn;
- Các hộ công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn;
- Các hộ dân cư thường trú tại khu vực thành thị - có tham gia hoạt động nông nghiệp;
- Toàn bộ các xã;
- Toàn bộ các trang trại;
- Các Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cấp tỉnh;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các tổ chức chứng nhận VietGAP, các đơn vị có sản xuất nông nghiệp của Bộ Quốc phòng.
 
* Thời gian tiến hành thu thập số liệu từ ngày 01 đến ngày 31/7/2016. Từ tháng 8/2016 đến 12/2017 tiến hành phúc tra, nghiệm thu, xử lý số liệu, hoàn thiện và công bố kết quả.
 
* Hình thức thu thập dữ liệu:
- Với đối tượng điều tra là các hộ dân cư nông nghiệp, các trang trại, các UBND xã: thông tin thống kê sẽ được các điều tra viên thu thập trực tiếp.
- Các đối tượng còn lại sẽ thu thập thông tin theo hình thức gián tiếp.
 
* Về quy mô cuộc Tổng điều tra
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, cả nước hiện có 8.978 xã, 1.581 phường, 603 thị trấn. Số lượng hộ dân cư nông nghiệp cả nước có khoảng 16 triệu hộ.
Số lượng nhân lực dự kiến huy động cho cuộc Tổng điều tra này khoảng 180 ngàn người.
 
* Về xử lý dữ liệu:
Phiếu điều tra sau khi được nghiệm thu và tổng hợp nhanh, sẽ chuyển về 3 trung tâm tính toán của Tổng cục Thống kê (đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) để xử lý, trong đó:
- Phiếu hộ dân cư nông nghiệp (có số lượng lớn) sẽ dùng công nghệ quét nhận dạng.
- Các phiếu còn lại được nhập tin bằng bàn phím.
 
* Về tổ chức thực hiện   
Các Ban Chỉ đạo được thành lập ở cấp 4 cấp, gồm Trung ương, tỉnh, huyện, xã (tại các địa bàn có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó:
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực, Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam và một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách lĩnh vực thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản làm ủy viên.
 
ong-Nguyen_Minh_Hong.jpg
 
Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, Ủy viên BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016
 
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban, Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trưởng, Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình và một Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm ủy viên.
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã gồm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban, Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội làm ủy viên, trong đó công chức Văn phòng - Thống kê làm ủy viên Thường trực.
 
Thông tin chi tiết về cuộc Tổng điều tra xem tại đây
Phạm Hồng Khiêm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top