Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Triển khai khẩn trương, đúng yêu cầu

Thứ hai, 31/05/2021 13:39

Thực hiện Quyết định số: 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Phú Yên đã khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch cùng công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, nhờ đó, công tác tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên đã được triển khai nghiêm túc với mục tiêu đảm bảo thời gian, yêu cầu, mục đích và đúng theo phương án đã ban hành.

chinh-sách-xã-hoi.jpg

Ảnh minh họa

Trên thực tế, Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc tổng điều tra có quy mô rất lớn, nội dung phức tạp, được triển khai trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động; dịch covid 19 diễn biến khó lường; công tác quản lý Nhà nước có nhiều thay đổi, yêu cầu về chất lượng số liệu thống kê của toàn quốc và từng địa phương ngày càng cao... đòi hỏi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Tổng điều tra phải hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

 Xác định tầm quan trọng, tính chất phức tạp của Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngay sau khi có công văn của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra, Cục thống kê tỉnh Phú Yên đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Phú Yên với 13 thành viên và Tổ thường trực cấp tỉnh với 23 thành viên, đồng thời hướng dẫn thành lập 9 Ban Chỉ đạo cấp huyện, với số lượng là 99 thành viên và 109 thành viên tổ thường trực cấp huyện; 110 Ban Chỉ đạo cấp xã với 564 thành viên. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Tỉnh đã tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm điều tra khối Doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính, cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực cấp tỉnh, cấp huyện và Điều tra viên... và tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính.

Đến ngày 30/4/2021 khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành cung cấp thông tin qua web-form sự nghiệp ( đạt tỉ lệ hoàn thành 100%), bao gồm: 489 đơn vị sự nghiệp, 93 đơn vị hiệp hội và 401 cơ sở hành chính.

Tính đến ngày 28/5/2021 khối Doanh nghiệp đã hoàn thành cung cấp thông tin qua web-form là: 3054/3553 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 85,96%, trong đó có 2649 doanh nghiệp được điều tra viên xác nhận hoàn thành kê khai, đạt tỷ lệ 74,56%. Toàn tỉnh hiện còn 61 doanh nghiệp đang thực hiện kê khai và 438 doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai. Phấn đấu đến hết tháng 5/2021 sẽ hoàn thành điều tra khối doanh nghiệp trên phạm vi toàn Tỉnh.

Song song với tiến hành Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra Giai đoạn 2. Theo kế hoạch, đến ngày 15/6/2021, Tỉnh sẽ hoàn thành lập bảng kê cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng; trong tháng 6/2021 sẽ hoàn thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở. Ngày 01/7/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp tại cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đến ngày 30/7/2021 sẽ hoàn thành Tổng điều tra gia đoạn 2. 

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, do đó Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên đã luôn quán triệt ban chỉ đạo các cấp của tỉnh thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp tỉnh, cấp huyện tiếp thu đầy đủ các nội dung và nghiêm túc thực hiện, tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa bàn phân công phụ trách; nắm vững các mục đích, yêu cầu và thực hiện tốt phương án, kế hoạch; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên nắm vững quy trình trong việc lập bảng kê, ghi phiếu, thu thập thông tin điều tra đảm bảo chất lượng, chính xác. Tinh thần này sẽ tiếp tục được Ban chỉ đạo Tỉnh quán triệt triển khai trong giai đoạn 2 của Tổng điều tra.

Hiện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính Tỉnh đã và đang đẩy mạnh các kênh hỗ trợ thông tin, hướng dẫn quy trình chặt chẽ để các ngành, địa phương và các đối tượng điều tra kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh, huyện cũng đã và đang tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của Tổng điều tra, đặc biệt là Tổng điều tra giai đoạn 2, từ đó tạo sự đồng thuận, phối hợp của cộng đồng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Cuối cùng, để cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn Tỉnh hoàn toàn thắng lợi, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành thống kê với các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương trong quá trình triển khai công tác Tổng điều tra, cũng như sự nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể... Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt nhất./.

TRẦN QUANG MINH
Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

 

Nguồn: consosukien.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top