Tổng công ty VTC sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ sáu, 04/08/2023 22:11

Chiều ngày 04/8/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng công ty VTC.

h2_8.jpg

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu chỉ đaọ tại hội nghị

Thay mặt Tổng công ty VTC, Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo đã báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 45,7% kế hoạch năm, đạt 103% cùng kỳ năm 2022; ra mắt 2 game mới Silkroad Oriin và Truy kích PC; tổ chức 23 khóa học cho doanh nghiệp, hoàn thành công cụ đánh giá kỹ năng số, đào tạo cho cán bộ, công chức viên chức của một số địa phương, kỹ năng làm việc hiệu quả trên môi trường số; thành lập Viện giáo dục và Đào tạo số VTC thuộc công ty mẹ Tổng công ty VTC; nghiên cứu tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2024 và Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”…

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty VTC sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai chiến lược xã hội số; xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, định hướng rõ ràng trong phát triển các dịch vụ trong giai đoạn mới; phát triển mảng game cũng như tái đầu tư dịch vụ mới; hỗ trợ thanh toán với SP của các đơn vị nội bộ và cổng thanh toán dùng chung; phát triển theo hướng chuyển dịch vụ từ dịch vụ truyền dẫn cơ bản sang dịch vụ CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình; xây dựng, hoàn thiện nền tảng và đa dạng hóa các học liệu số; hỗ trợ các tỉnh, địa phương trong công tác giáo dục, đào tạo nghề trực tuyến; xây dựng nền tảng đào tạo số là 1 trong 3 sản phẩm trụ cột của VTC.

Song song với đó là hoàn thành đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao và thường xuyên tuyển dụng, đào tạo nhân lực có chất lượng, đặc biệt là nhân lực công nghệ. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long ghi nhận những nỗ lực và kết quả Tổng công ty VTC đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; mặc dù tiếp tục còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng Tổng công ty VTC vẫn chủ động bám sát sự chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, thông điệp năm 2023 là“Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng. Với định hướng nêu trên, Tổng công ty VTC cần tích cực, chủ động hơn nữa, khắc phục được khó khăn và tận dụng mọi thời cơ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để đưa Tổng công ty VTC quay trở lại những thành tựu rực rỡ trong chặng đường 35 năm phát triển, phấn đấu đưa Tổng công ty VTC trở thành một doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu của ngành, của quốc gia.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo đúng các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, VTC cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các Chị thị, Chiến lược phát triển của ngành năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 để nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty VTC, có tiến độ, đầu mối triển khai cụ thể.

Khẩn trương hoàn thành và trình Bộ xem xét, phê duyệt phương án riêng cơ cấu lại giai đoạn đến năm 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Đề án cơ cấu lại giai đoạn đến năm 2025 trình Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm được giao của ngành trong giai đoạn đến năm 2025, đảm bảo nguồn lực, chất lượng để triển khai có hiệu quả. Phấn đấu năm 2023 hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao.

Tích cực triển khai thực hiện thoái vốn VTC tại các công ty cổ phần theo đúng chỉ đạo của Bộ TT&TT, đảm bảo hiệu quả, kịp thời và đúng quy định hiện hành.

Tổ chức công tác quản lý vốn nhà nước trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiệu quả, chặt chẽ, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của nhà nước...

h1_10.jpg

Nhân dịp này, thay mặt Tổng công ty VTC, Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo đã giao kế hoạch phát triển cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top