Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện -VTC

Thứ năm, 04/12/2014 16:34

 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1 thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100% vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Multimedia Corporation.
Tên viết tắt : VTC
Địa chỉ liên hệ: Tầng 16-17, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hà Nội
Điện thoại: 19001530; Fax: 04.44501100
Email: family@vtc.vn
Website: http://vtc.org.vn
 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên:
Ông Lưu Vũ Hải
Email: lvhai@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên:  
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
Email: dammynghiep@vtc.vn
 
Thành viên Hội đồng thành viên:
Ông Nguyễn Khả Dân
Email: dan.nguyen@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên: 
Bà Lê Việt Thương Huyền
Email: huyen.le@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên: 
Ông Nguyễn Vũ Tuấn
Email: vutuan.nguyen@vtc.vn
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc: 
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
Phó Tổng giám đốc
Ông Dương Thế Lương
Email: luong.duong@vtc.vn


Phó Tổng giám đốc 
Ông Lê Kinh Lộc 
Email: loc.le@vtc.vn


Phó Tổng giám đốc 
Bà Phùng Thị Thanh Phương
Email: phuong.phung@vtc.vn

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top