Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần quan tâm lợi ích thiết thực của người dân

Thứ hai, 16/08/2021 15:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

tbt-1.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng 16/8 tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cùng khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu trong cả nước.

 

 

 

 

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các Tổ chức thành viên (TCTV) đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư  tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị Trung ương của MTTQ Việt Nam và các TCTV, các vị lãnh đạo đứng đầu cấp ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan; phối hợp với cấp ủy trong cơ quan triển khai việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ và kế hoạch thực hiện đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

tbt-3.jpg

 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

 

Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề theo hình thức trực tuyến để quán triệt triển khai trên diện rộng việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết đến lực lượng nòng cốt và đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quốc. Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phong trào thi đua “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện với nhiều chương trình, đề án, dự án hết sức cụ thể, thiết thực... để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện cho được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.

Tổng Bí thư nêu rõ, Văn kiện Đại hội đề ra yêu cầu "đổi mới tổ chức bộ máy", nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, địa bàn dân cư; bổ sung vào Văn kiện cuộc vận động lớn, trung tâm của Mặt trận: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đề ra nhiệm vụ "Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"... 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

tbt-2.jpg

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Muốn làm được như vậy, Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cùng với đó là quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top