Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 48/2017 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

Thứ sáu, 08/12/2017 09:38

Trong tuần 48/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 198 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin bao gồm: 06 lỗ hổng ở mức trung bình, 192 lỗ hổng chưa được đánh giá. Trong đó có 11 lỗ hổng đã có mã khai thác.

- Ngày 27/11/2017, Intel đã phát hành công cụ hỗ trợ kiểm tra, phát hiện các lỗ hổng, điểm yếu Intel-SA-00086 trên các dòng vi xử lý của Intel đã được Cục An toàn thông tin đề cập tới trong báo cáo tuần trước (tuần 47). 
 
- Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam. 

(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm).
Cục An toàn thông tin
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top