Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 10/2018 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/3/2018)

Thứ sáu, 16/03/2018 11:02

+ Ngày 07/3/2018, Bộ Công nghiệp kỹ thuật số và Sáng tạo Chính phủ Anh đã phát hành một báo cáo liên quan tới việc bảo đảm an toàn thông tin của người dùng thiết bị IoT (Internet of Things).

+ Bộ Dịch vụ nhân sinh (Department of Human Services - DHS) của Australia đã tăng gấp ba số lượng nhân viên an toàn thông tin mạng trong 12 tháng qua.

+ Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 125 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động.

Chi tiết tình hình hình an toàn thông tin xem trong tệp đính kèm.
Nguồn: Cục An toàn thông tin
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top