Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT

Thứ tư, 19/08/2020 16:50

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT ngày 18/8.

Kính thưa các đồng chí

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quí,

Kính thưa các đồng chí về dự Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT. Cho phép tôi thay mặt BCS Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT, gửi đến các đ/c Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, các đ/c đại biểu và tất cả các đồng chí đảng viên về dự Đại hội những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Qua chỉ đạo và nghe Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ, tôi cơ bản nhất trí với các đánh giá nhiệm kỳ trước và định hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Thay mặt BCS Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT, tôi đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ Bộ TT&TT, đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đã đề ra.

Thay mặt BCS Đảng, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, có trách nhiệm và hiệu quả của Đảng uỷ khối các cơ quan TW đối với Đảng bộ Bộ TT&TT trong suốt nhiệm kỳ qua.

BT-phat-bieu-ok.jpg

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT ngày 18/8. 

Sau đây, tôi xin phép phát biểu với các đồng chí một số nội dung để Đại hội quan tâm thảo luận đưa vào Nghị quyết. 

Đảng bộ của chúng ta có 10 Đảng bộ cơ sở, 15 Chi bộ cơ sở, 11 Chi bộ trực thuộc và với gần 1.600 đảng viên, là một đảng bộ lớn. Bộ ta với 35 cơ quan và đơn vị, với gần 3.000 công chức và viên chức, cũng là một bộ lớn. Gần 50.000 doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TT&TT, hơn 1 triệu lao động, doanh thu hàng năm tới hơn 100 tỷ USD. Ngành ta là một ngành rất lớn về kinh tế và truyền thông, về kỹ thuật và công nghệ. Mục tiêu của chúng ta là làm cho ngành phát triển và thông qua đó, góp phần làm cho đất nước phát triển.

Ngành TT&TT của chúng ta có thể tạo thành một đôi cánh cho đất nước bay lên. Một cánh là công nghệ số, một cánh là truyền thông. Báo chí truyền thông góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội, tạo ra sự ổn định để phát triển, tạo khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, tạo lên sức mạnh tinh thần cho đất nước. Một đất nước muốn phát triển bứt phá thì đều phải cần đến sức mạnh tinh thần. Phát triển thì không thể không dựa vào công nghệ. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng xác định, đất nước phát triển giai đoạn tới sẽ dựa vào khoa học công nghệ và ĐMST. Lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng số đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Vừa qua, chúng ta đã xác định các sứ mệnh mới cho ngành, định vị lại các định hướng cơ bản, mở ra các không gian mới cho ngành, nói gọn lại là 8 chương trình trọng tâm sau.

1)- Chuyển đổi bưu chính từ chuyển phát thư báo thành hạ tầng của dòng chảy vật chất của nền kinh tế số. Xây dựng hạ tầng bưu chính để đảm bảo dòng chảy vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

2)- Chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng của nền kinh tế số. Triển khai 5G, mỗi người một máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang. Hạ tầng Cloud; Nền tảng định danh số, thanh toán điện tử; Nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ: AI, IoT, Big Data, Blockchain; Nền tảng CĐS các ngành; ...

3)- Đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng. Với trọng tâm là làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam, đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Đảm bảo chủ quyền KGM. KGM Việt Nam là môi trường sống mới nên phải đảm bảo sạch và lành mạnh.

4)- Chuyển đổi từ CPĐT thành chính phủ số. Đưa mọi hoạt động của chính phủ lên môi trường số, sáng tạo ra nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân, tương tác của người dân với chính quyền nhiều hơn.

5)- Chuyển đổi từ gia công lắp giáp thành phát triển sản phẩm. Chương trình Make in Vietnam, với trọng tâm là NCSX thiết bị 5G, IoT, các nền tảng phục vụ CĐS quốc gia, ... Các DN Việt Nam thay vì gia công, lắp ráp thì tập trung làm sản phẩm và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu.

6)- Phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Từ 50.000 doanh nghiệp sẽ thành 100.000 doanh nghiệp, có cả doanh nghiệp làm chủ công nghệ cốt lõi, cả doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cả doanh nghiệp triển khai và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

7)- Báo chí truyền thông phải bảo vệ được chủ quyền quốc gia về thông tin, phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội, lan toả năng lượng tích cực, góp phần tạo ra ổn định để phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

8)- Chuyển đổi từ ứng dụng CNTT sang CĐS. Dẫn dắt và thúc đẩy CĐS quốc gia. Toàn quốc CĐS. CĐS là một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện. Đưa toàn bộ hoạt động KT-XH của đất nước lên môi trường số thì phải đi song song với việc bảo vệ chủ quyền số quốc gia. 

Tôi cũng xin nói một chút về cuộc đổi mới lần 2 ngành viễn thông. Lần thứ nhất cách đây hơn 30 năm, là chuyển đổi thiết bị viễn thông từ thế hệ analog sang thế hệ số. Sau 30 năm, chúng ta đã giải quyết xong bài toán thông tin liên lạc cho toàn dân. Lần thứ hai này là chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng của nền kinh tế số, thành nền tảng của kinh tế số. Một vài nền tảng có thể kể tên là: Nền tảng định danh số, nền tảng thanh toán số dựa trên Mobile. Đây là hai nền tảng căn bản nhất, đầu tiên nhất của kinh tế số, nhưng chỉ có nhà mạng viễn thông mới có thể làm nhanh nhất, phổ cập nhất.

Có thể coi đổi mới lần 2 này là sự chuyển dịch qui mô lớn nhất, thay đổi bản chất của ngành viễn thông, mở ra không gian mới vô cùng to lớn cho ngành viễn thông, lớn hơn rất nhiều lần không gian thông tin liên lạc. Ý nghĩa của ngành viễn thông đối với sự phát triển kinh tế của đất nước cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều. Cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Thị trường cũng lớn hơn rất nhiều. Trách nhiệm cũng lớn hơn rất nhiều. Ngành viễn thông đảm nhận một sứ mệnh mới: Là hạ tầng, là nền tảng của một nền kinh tế Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Những bài học của cuộc đổi mới lần một sẽ vẫn còn đúng cho lần hai này, đó là: Hạ tầng phải đi trước và đi nhanh, công nghệ phải hiện đại, đi trong nhóm đầu của thế giới, quyết sách sáng suốt có tầm nhìn xa, huy động mọi nguồn lực của thị trường, điều hành quyết liệt, và qua thử thách này mà hình thành một thế hệ cán bộ giỏi cho đất nước.

Nhiệm kỳ 5 năm tới, Đảng bộ của chúng ta sẽ xoay xung quanh các chương trình trọng tâm này để lãnh đạo, chỉ đạo. Bàn mọi giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này. Tôi mong Đại hội của chúng ta nhìn thấy 8 chương trình này như là sứ mệnh mới của ngành đối với đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Tại Đại hội này, thay mặt Ban Cán sự, tôi cũng xin phát biểu thêm một số ý gợi mở về công tác đảng để các đ/c bàn bạc, thảo luận. 

Về tăng cường người làm công tác Đảng chuyên trách. Bộ ta muốn phát triển bền vững thì phải coi trọng công tác Đảng. Mà đầu tiên là thiết lập văn phòng đảng-đoàn thể, với những người hoạt động chuyên trách.

Về CĐS công tác Đảng. Dù có kiện toàn văn phòng đảng-đoàn thể thì chúng ta cũng không có tới 0,5% số người làm công tác đảng, đoàn thể. Chỉ có công nghệ số mới giúp giải được bài toán này. Bộ ta là bộ về công nghệ số, vậy thì phải đi đầu về ứng dụng công nghệ số trong công tác đảng đoàn. Cục THH sẽ là cơ quan giúp Đảng bộ trong CĐS công tác Đảng. CĐS công tác Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ để tự động hoá một số công việc mà cơ bản là thay đổi cách thức làm công tác Đảng. Thí dụ, NQ có thể được tóm tắt thành 5-6 ý chính và được nhắn tin gửi tới từng đ/c đảng viên, như là một cách quán triệt. Thí dụ, Đảng uỷ có thể giao một đ/c đảng viên nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho một vấn đề nào đó, đồng chí này sau đó mời một số đồng chí khác quan tâm lập thành một nhóm làm việc qua mạng để cùng nghiên cứu, trao đổi.

Về đào tạo nguồn nhân lực. Khó nhất và lâu nhất là đào tạo nhân lực, nhất là khi tổ chức có hàng vạn người. Khó nhất là có được một nguồn nhân lực tương đối đồng đều. Nhưng công nghệ sinh ra là để con người đứng trên vai nó. Công nghệ là để giúp con người đứng cao hơn. Nếu chúng ta đưa sự xuất sắc của mô hình quản trị, của qui trình, của cách làm, của công nghệ vào trong phần mềm, vào trong nền tảng, và đưa nhân viên của mình làm việc trên nền tảng đó, thì chính nền tảng sẽ hướng dẫn nhân viên làm việc, hỗ trợ nhân viên làm việc, nâng tầm họ lên, mức tối thiểu của mỗi nhân viên sẽ là mức của nền tảng. Đây có thể được coi là cách đào tạo mới hiệu quả hơn. 

Về đổi mới công tác cán bộ. Muốn xuất hiện cán bộ giỏi thì đầu tiên phải có việc thách thức. Nên công tác cán bộ thì đầu tiên là nghĩ ra mục tiêu, nghĩ ra việc. Mục tiêu thì phải là đủ cao, việc thì phải đủ thách thức, và phải là trên giao cho dưới. Tránh việc dưới giao trên ký.

Về đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ thì ngoài đánh giá toàn diện, phải nhìn xem người đó có thành tích gì, sản phẩm gì, tạo ra giá trị gì cho tổ chức, qua từng năm, từng vị trí đảm nhận. Trong hồ sơ cán bộ phải ghi nhận thông tin này. Với cán bộ từ cấp cục trở lên thì phải xem uy tín trong giới, trong cộng đồng của lĩnh vực đó, không chỉ là uy tín trong cơ quan mình. Người trong giới thì thường đánh giá khách quan và chính xác về đạo đức nghề và nghề.

Cán bộ muốn có thực tiễn, muốn có bản lĩnh thì phải đi cơ sở, đi tỉnh. Bộ ta cần học tập Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhân viên mới vào bộ là họ biệt phái xuống tỉnh làm việc 1 đến 1,5 năm. Người của tỉnh thì biệt phái lên bộ làm việc. Một số cán bộ cấp cao thì về tỉnh làm lãnh đạo để đào tạo cán bộ cho TW. Nhiệm kỳ tới, chúng ta sẽ đi tỉnh nhiều hơn, nhất là cán bộ trẻ. Vừa qua, đã có một đồng chí của Bộ biệt phái về tỉnh làm giám đốc sở. Đây là bước khởi đầu quan trọng.

Luân chuyển trong nội bộ, tức là luân chuyển trong vụ, trong cục, trong đơn vị, trong bộ. Đây cũng là cách rất tốt để đào tạo cán bộ. Một người ở đâu 5-10 năm là khó có thể tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hăng hái. Vào môi trường mới là sẽ có năng lượng mới, là như tái sinh, nhiều khả năng tiềm ẩn sẽ được bộc lộ. Thỉnh thoảng mới luân chuyển thì ngại nhưng làm nhiều lần thì sẽ thấy bình thường, và dần trở thành một nhu cầu.

Về tăng cường cho miền Trung và miền Nam. Nếu các đơn vị trong Bộ không có sự hiện diện ở miền Trung, miền Nam thì về lâu dài, cán bộ của Bộ sẽ 100% là người Bắc. Bộ ta phải gần hơn nữa với các sở, thông qua sự hiện diện tại các miền. Trước mắt, phải có điều kiện về cơ sở vật chất ở phía Nam để các đơn vị có đại diện của mình ở đó, có cán bộ của mình ở đó.

Về đổi mới sinh hoạt đảng. Vấn đề của sinh hoạt đảng là nó hoặc gần giống như chính quyền, hoặc cứ chung chung, giống nhau từ tháng này qua tháng khác. Mang tính phổ biến, thông tin là chính. Nhưng sinh hoạt đảng khác chính quyền ở chỗ nó bàn bạc tập thể, mỗi người đều có quyền như nhau, mọi tiếng nói đều được nghe như nhau, dù là người lãnh đạo hay nhân viên, nó là chỗ tốt nhất để bàn bạc các vấn đề mới, các chủ trương mới, các cách tiếp cận mới, các giải pháp mới.

Cái mới được bàn ở đây là tốt nhất và đúng nhất. Vậy thì, bộ ta đang có rất nhiều chương trình mới, rất nhiều công việc mới, đang cần rất nhiều các giải pháp mới, cách làm mới đột phá, mỗi cuộc họp  sinh hoạt đảng hãy mang một vấn đề khó ra bàn bạc và tìm lời giải, và sau khi đã có hướng đi thì chính quyền làm tiếp. Mọi đảng viên đều có cơ hội bàn bạc các việc lớn, các việc mới của đơn vị mình, họ sẽ thấy đơn vị là nhà mình, và đến khi về làm việc họ sẽ hết mình như việc nhà vậy.

Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa. Cái gốc cái nền ấy là tư tưởng của Đảng. Cái gốc cái nền ấy cũng là truyền thống 10 chữ vàng: Trung thành-Dũng cảm-Tận tuỵ-Sáng tạo-Nghĩa tình. Cái đi xa ấy là các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Muốn làm việc lớn thì phải có bộ máy. Bộ máy ấy phải trong sạch, vững mạnh, phải tinh và gọn.

Bộ máy ấy phải được dẫn dắt bởi những người có khát vọng lớn, dám nghĩ, dám làm. Bộ máy ấy phải là tất cả những người bình thường nhưng vĩ đại. Bình thường ở chỗ họ làm công việc hàng ngày. Vĩ đại ở chỗ họ làm những việc đó với tình yêu lớn. Để tất cả những cái đó bền vững thì Đảng bộ phải quan tâm chăm lo đời sống, chính sách cho anh em. Bộ như ngôi nhà lớn. Sáng muốn đến nhà lớn, chiều muốn về nhà nhỏ. Làm được việc này thì mục tiêu nào chúng ta cũng có thể đạt được.

Hãy tiếp tục tinh thần và khẩu hiệu hành động “Làm gương- Kỷ cương-Trọng tâm-Bứt phá”. Bởi vì lãnh đạo phong cách Việt Nam nhấn mạnh tinh thần làm gương. Bởi vì một tổ chức, nhất là tổ chức nhà nước thì phải có kỷ cương, có sự nghiêm minh. Và bởi vì muốn bứt phá để thay đổi thứ hạng thì phải biết đâu là trọng tâm.

Đại hội của chúng ta sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT khoá V. Tôi tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vinh quang phía trước.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Chúc các đồng chí đại biểu khách quí, chúc các đồng chí về dự Đại hội dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top