Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng VNPT

Thứ ba, 02/04/2013 10:02

Chiều ngày 01/04/2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chủ trì buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ và Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng của VNPT (gọi tắt là Trung tâm) nhằm tìm hiểu, đánh giá kết quả hoạt động, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm cho phù hợp với Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ có Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, về phía VNPT, có Tổng giám đốc Vũ Tuấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng Bùi Quốc Việt cùng đại diện các phòng ban chức năng của VNPT và Trung tâm.

img

Toàn cảnh buổi làm việc

Trải qua 28 năm hoạt động, đến nay cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Trung tâm đã không còn phù hợp với Đề án tái cấu trúc Tập đoàn VNPT. Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận, thu thập cơ sở dữ liệu để các đơn vị hữu quan thuộc Bộ nắm sát tình hình thực tiễn tại các đơn vị của VNPT đồng thời là cơ hội để VNPT rà soát lại tình hình hoạt động tại đơn vị giúp cho việc xây dựng phương án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT có tính thuyết phục và hiệu quả hơn.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, trong 28 năm hoạt động Trung tâm đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, làm cho thương hiệu VPNT ngày càng lan tỏa. Tuy nhiên, Trung tâm cần tổ chức lại bộ máy, phân biệt rõ giữa các chức năng, nhiệm vụ được giao cho phù hợp hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản để tránh trùng lặp với các đơn vị truyền thông khác trong Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ có lộ trình công bố công khai về Đề án. Kết quả tái cơ cấu VNPT là tập trung trí tuệ của Tập đoàn nói chung và các cơ quan của Bộ nói riêng, mục tiêu nhằm đưa VNPT phát triển ngày càng mạnh hơn, hiện đại hơn.

Cuộc họp là một phần trong kế hoạch làm việc cụ thể với các đơn vị thành viên của VNPT được đề ra tại buổi làm việc đầu tiên của Bộ với Tập đoàn VNPT ngày 21/3/2013 trên cương vị đại diện chủ sở hữu nhà nước với VNPT, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
 
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top