Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai trong ngành Văn hóa

Thứ năm, 23/03/2023 14:34

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20230323-A-13.jpg
 
Theo đó, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích phong trào đọc sách; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc.
 
Đây cũng là dịp để lan tỏa văn hóa đọc trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và trong toàn ngành nói chung, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.
 
Theo kế hoạch, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai sẽ được triển khai với các nội dung: Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”; tổ chức sự kiện Ngày hội sách và văn hóa đọc với các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc; tôn vinh người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc; quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách...
 
Các hoạt động được tổ chức từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, trọng điểm từ ngày 15 đến 21/4.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top